Kaplica Świętego Krzyża
Model 3D został wykonany przez uczennicę klasy II A (2013/2014) - Iwonę Ogorzałek.


Kaplica Świętego Krzyża usytuowana jest u zbiegu dawnych dróg do Nowego Sącza (obecnie ulica Morawskiego i 11 listopada). Pierwotnie stał tu drewniany kościół, przy którym w 1551 r. rządca klasztorny Mikołaj Hipolit ufundował prepozyturę szpitalną. Obecna kaplica wzniesiona została po pożarze z 1809 r. Mimo remontu z lat 1890 – 1891, przeprowadzonego staraniem burmistrza starosądeckiego Jana Zagórowskiego, kaplica zachowała skromne cechy architektury o tradycji barokowej. Jest to niewielka budowla murowana, na rzucie prostokąta, z półkolistą absydą, nakryta sklepieniem kolebkowym z lunetami. Fasada zwieńczona jest przez murowaną wieżyczkę na sygnaturkę. Dach dwuspadowy. W absydzie umieszczona jest wnęka z ludową figurką św. Floriana.
Z tego powodu ludność nazywa ją kaplicą świętego Floriana.