Kapliczka w Szlachtowej
Model 3D został wykonany przez ucznia klasy II A (2013/2014) - Kamila Warzechę.