Kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa – przy ul. Biegonickiej
Model 3D został wykonany przez ucznia klasy II A (2014/2015) - Alberta Maciuszka.