Kapliczka słupowa na ulicy Węgierskiej
Model 3D został wykonany przez ucznia klasy II A (2013/2014) - Jakuba Pajora.Informacje o kapliczce zebrał Jakub Pajor

Właściciel kapliczki: Antonina Ziębowicz
Lokacja: Stary Sącz ul. Węgierska
W 1920 roku rodzina Raczków wykupiła działkę na ul. Węgierskiej, na której stała kapliczka niestety nie jest wiadomo jaka to była kapliczka, gdyż była zniszczona i właściciele postanowili ją wyburzyć i na jej miejscu postawić nową. Obecna kapliczka jest to klasyczna słupowa budowana na planie czworokąta. Pod górną kopułą znajduje się figurka „Jezusa biczowanego”. Od frontu umieszczona była rzeźba „św. Kingi” jednakże została ona skradziona. Złodziej próbował ją wywieź z kraju, ale na granicy została mu odebrana. Proces sądowy dowiódł kto jest właścicielem figurki. Obecnie znajduje się ona w muzeum w Nowym Sączu, na jej miejsce wstawiona jest płaskorzeźba „Matki Boskiej”. W niszach bocznych znajdowały się rzeźby św. Piotra i św. Pawła jednak zostały one ofiarowane Starosądeckiemu muzeum, obecnie na ich miejscu nie ma nic. Właścicielka kapliczki planuje przywrócić pierwotne figury świętych.