Kapliczka przy ul. Daszyńskiego w Piwnicznej-Zdroju
Model 3D został wykonany przez uczennicę klasy II A (2013/2014) - Joannę Śmigowską, a drugi przez Agatę Dąbrowską.


Kapliczka zbudowana pod koniec XIX w., murowana z kamienia i cegły, otynkowana, rozplanowana na rzucie prostokąta, nakryta dwuspadowym dachem pokrytym gontem. Szczyt frontowy zwieńczony wieżyczkami z okuciami z blachy na rzucie kwadratu z wnęką sklepioną trójkątnie, w której figura XIX w. z drewna lipowego św. Jana Nepomucena, czeskiego męczennika utopionego w Wełtawie z rozkazu króla czeskiego Wacława IV. Według późniejszych źródeł przyczyną śmierci była odmowa zdradzenia tajemnicy spowiedzi królowej. Potron dobrej sławy, chroni od powodzi, opiekun mostów. Elewacja frontowa flankowana po bokach dwoma pilastrami zwieńczonymi kapitelami w postaci profilowanych gzymsów. Otwór drzwiowy sklepiony kamiennym łukiem koszowym, zamknięty ozdobną metalową kratą, nad nim krucyfiks z metalową postacią Chrystusa. We wnętrzu obraz olejny na płótnie z Chrystyusem w Ogrojcu. Remont kapliczki przeprowadzony w 2006 roku sfinansowany został przez M. i E. Bogaczyków.