Kapliczka w Przysietnicy
Model 3D został wykonany przez ucznia klasy II A (2013/2014) - Wiktora Gawlaka.