Aby móc w pełni skorzystać z tej strony musisz mieć zainstalowane oprogramowanie Java.
Najlepiej wejść na tą stronę www.java.com i najpierw sprawdzić czy masz ten program (czy najnowszą wersję).Na wstępie chciałem przedstawić klasyfikację krzywych cyklicznych. Rozpatrujemy krzywe, które są zakreślane przez dowolny punkt związany z kołem toczącym się bez poślizgu wzdłuż wewnętrznej lub zewnętrznej strony nie poruszającego się drugiego koła. Wszystkie tego typu krzywe nazywamy trochoidami (gr. trochós – koło, eidos – kształt).


W zależności od wzajemnego połeżenia obu kół, trochoidy dzielimy na:

 • hipocykloidy - generujące koło znajduje się wewnątrz drugiego, a punk generujący krzywą znajduje się na okręgu (h=r);
 • epicykloidy - generujące koło znajduje się na zwewnątrz, a punk generujący krzywą znajduje się na okręgu (h=r).
W zależności od odległości punktu kreślącego krzywą od środka toczącego się koła dzielimy na:
 • hipotrochoidy - koło znajduje się wewnątrz drugiego
  • skrócona - punkt rysujący krzywą leży wewnątrz generującego koła (h < r);
  • wydłużona - punkt rysujący krzywą leży na zewnątrz generującego koła (h > r)
 • epitrochoida - koło znajduje się na zewnątrz drugiego
  • skrócona - punkt rysujący krzywą leży wewnątrz generującego koła (h < r);
  • wydłużona - punkt rysujący krzywą leży na zewnątrz generującego koła (h > r)


strona główna