Lista wielopoziomowa
W starszych wersjach Worda lista wielopoziomowa zwana była konspektem numerowanym i można było ją formatować po wejściu w menu Format/Punktory i numeracja. W otwartym oknie przejść do zakładki Konspekty numerowane i po wybraniu odpowiedniego formatu nacisnąć przycisk dostosuj.
W wersji 2007 lista wielopoziomowa znajduje się na wstędze Narzędzie główne w sekcji akapit.Po rozwinięciu menu znajdującego się obok ikony otrzymujemy następujące okno:Znajduje się tutaj kilka zdefiniowanych list lecz nas interesuje polecenie Definiuj nową listę wielopoziomową. Naciskamy to polecenie i otwieramy nowe okno, w którym możemy dokonać wszelkich formatowań listy.W lewym dolnym rogu okna znajduje się przycisk Więcej, który naciskamyPokazują się dodatkowe opcje formatowania.

Najważniejsza jest kontrola pola nr 1 (poziom). Określa ono na którym poziomie listy jesteśmy. Wszelkie ustawienia wprowadzone w innych polach będą się odnosić do tego poziomu, który jest ustawiony w polu nr 1. Po ustaleniu poziomu zajmujemy się stylem numeracji (pole nr 2). Rozwijamy menu i wybieramy właściwy styl. Jeżeli znak wypunktowania nam nie odpowiada możemy wybrać inny punktor przechodząc na koniec listy i wybierając polecenie Nowy Punktor lub Nowy obraz.Jeżeli w polu Styl numeracji nie ma takiego, który nam odpowiada np. 1) (jedynka z nawiasem), to musimy przejść do pola nr 3 Format numeracji, w którym brakujący nawias wpisujemy „ręcznie” z klawiatury.Przycisk Czcionka służy do formatowania znaku wypunktowania (np. wielkość, styl, kolor itp.)

    Po wybraniu i sformatowaniu znaku wypunktowania zajmujemy się wcięciami. Mamy trzy wcięcia.
  1. Wcięcie znaku wypunktowania – czyli odległość znaku wypunktowania od marginesu (pole nr 4)
  2. Wcięcie tekstu - odległość tekstu od znaku wypunktowania (pole nr 5)
  3. Wcięcie tekstu drugiej linii – odległość tekstu od marginesu w linach drugiej i następnych (o ile istnieją). (pole nr 6)

Działanie pola wyrównanie liczb (nr 7) można zauważyć gdy np. znak wypunktowania z jednocyfrowego przechodzi w dwucyfrowy.

Wyrównanie do lewejWyrównanie do środkaWyrównanie do prawej


Standardowo ustawione jest do lewej lecz mi najbardziej odpowiada do prawej.

Po wprowadzeniu potrzebnych ustawień przechodzim do napisania listy. Oto przykładowa list:


Po naciśnięciu entera po trzeciej linijce pojawia się 4) a my chcemy by pojawił się pierwszy znak drugiego poziomy czyli a)

Naciskamy klawisz Tab Piszemy dalej i po pojawieniu się d) wciskamy klawisz Tab i pokazuje się pierwszy znak trzeciego poziomu i)Piszemy dalej i zamiast pojawienia się znaku iii) chcemy aby pojawiło się d).

Po wciśnięciu kombinacji Shift+Tab przechodzimy do poziomu wyższego i otrzymujemy 4 znak drugiego poziomu
W ten sposób manerwując klawiszami Tab oraz Shift + Tab tworzymy listę wielopoziomową.