Starosądeckie Centrum Kultury i Sztuki "Sokół" w Starym Sączu
Model 3D został wykonany przez ucznnia klasy II A (2013/2014) - Eryka Węgrzyna.Starosądeckie Centrum Kultury i Sztuki "SOKÓŁ" przy ul. Stefana Batorego 23 w Starym Sączu mieści sie w historycznym budynku zbudowanym ok. r. 1910. Należy on do ciekawszych w mieście przykładów eklektycznej, stosunkowo okazałej zabudowy, z interesująco ukształtowaną fasadą z płaskim ryzalitem środkowym, zwieńczony asymetrycznym szczytem. W przeszłości był siedzibą Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, od roku 1926 funkcjonuje w nim kino, które początkowe nosiło nazwę "Globus", potem "Sokół", a w latach powojennhych "Poprad". W latach 2007-2010 został poddany gruntownemu remontowi i modernizacji, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego. Obiekt stanowi część majątku komunalnego Gminy Stary Sącz. Jest administrowany i zarządzany przez przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. Obecnie kino "Sokół" jest wyposażone w nowoczesną aparaturę filmową, ma salę widowiskową z 212 fotelami, scenę o pow. 100 metrów kwadratowych, orkiestron, obszerne foyer i klimatyzację. Uroczyste otwarcie i przekazanie obiektu do użytku społeczeństwu odbyło się 3 września 2010 roku.