Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2017 - 2018 Spotkanie z absolwentem liceum
Spotkanie z absolwentem liceum

15 czerwca 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu odbyło się kolejne spotkanie, w ramach obchodów 70-lecia szkoły ze sławnymi absolwentami. Tym razem mury naszej szkoły odwiedził profesor Ignacy Stanisław Fiut, absolwent liceum w 1967 roku.

Profesor Fiut pracuje w Katedrze Kulturoznawstwa i Filozofii na Wydziale Humanistycznym AGH. Jest on nauczycielem akademickim, poetą, krytykiem literackim. Wydał 10 tomików wierszy oraz 4 książki poświęcone poezji współczesnej. Pod jego redakcją w latach 2000-2013 ukazało się 13 tomów rocznika filozoficznego "Idee i  Myśliciele". Od 1991 roku jest członkiem Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenia Twórczego Literacko-Artystycznego z siedzibą w Krakowie.

Podczas spotkania profesor Stanisław Fiut wspominał swój pobyt w liceum ogólnokształcącym w Starym Sączu. Opowiadał zabawne sytuacje z życia szkoły oraz wiele ciepłych słów kierował pod adresem swoich byłych nauczycieli. Wspominał, że po zakończeniu nauki w liceum  studiował biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, którego jest ostatecznie pięciokrotnym absolwentem. Miał on jednak zawsze duszy humanisty, dlatego interesował się literaturą, grywał w studenckim Teatrze Stu w Krakowie. Ostatecznie zajął się filozofia i związał się z krakowską uczelnia AGH. Profesor Fiut pisze również wiersze, które przedstawił zebranej młodzieży naszej szkoły. Przekazał również na rzecz Liceum  tomiki poezji: "Pegazowi prosto w oczy" oraz "Kultury literackie poetów".

Na  koniec spotkania profesor udzielił praktycznych rad młodzieży, która przejawia zainteresowania poezją i również próbuję pisać wiersze. Spotkanie było bardzo ciekawe. Dziękujemy Panu Profesorowi Ignacemu Stanisławowi Fiutowi za pobyt w naszym liceum oraz podzielenie się swoim doświadczeniem i wspomnieniami z czasów szkolnych.

 


LO Stary Sacz 2011