Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2012 - 2013 Patronat PWSZ
Patronat PWSZ

PWSZ objęła patronatem naukowym starosądeckie LO

Rozmowa z Prorektorem PWSZ w Nowym Sączu ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr. Markiem Reichelem

26 lutego 2013 r. w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu miało miejsce podpisanie umowy o objęcie patronatem Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie ze Starego Sącza przez PWSZ.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele obu Ośrodków, m.in. dyrektor LO w Starym Sączu - pan mgr Krzysztof Szewczyk oraz Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy - doc. dr Marek Reichel. Przed podpisaniem umowy zaprezentowano  możliwości oraz oferty dla uczniów i studentów tej uczelni. Po podpisaniu umowy doc. dr Marek Reichel udzielił odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Ciekawi nas skąd wziął się pomysł na objęcie patronatem LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu przez Państwa uczelnię?

Pomysł powstał na wspólnym spotkaniu z Panem Dyrektorem ze względu na to, że Wasza szkoła jest zainteresowana prowadzeniem klas sportowych i klas związanych z ratownictwem medycznym, a my takie kierunki kształcenia również oferujemy. Chcielibyśmy aby osoby, które do nas przychodzą były już w pewien sposób ukierunkowane i łatwiej potrafiły realizować program kształcenia, który narzuca uczelnia wyższa.

Jak będzie wyglądała współpraca uczelni z naszym LO?

Mam nadzieję, że będzie przebiegała na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim z zaangażowaniem dwóch instytutów m. in. Instytutu Kultury Fizycznej oraz Instytutu Zdrowia. Ta współpraca polegać ma głównie na tym, że będziecie mogli nas odwiedzać i realizować pewne przedmioty kształcenia razem ze studentami. Oferujemy także wyjazdy naszych wykładowców do waszej szkoły. Na uczelni działa także kilkanaście różnych Kół Naukowych np. Marketingu, Promocji Zdrowia oraz dwa koła w Instytucie Kultury Fizycznej, w działalności których również będziecie mogli uczestniczyć.

Brzmi to bardzo ciekawie, a jakie korzyści z projektu będzie czerpać uczelnia oraz jej studenci?

Dla nas korzyścią jest to, że otwieramy się na otoczenie, a także promowanie uczelni oraz zmniejszanie dystansu pomiędzy sposobami nauczania w Liceum, a tymi jakie obowiązują na uczelni. Te zajęcia pozwolą Wam łatwiej wstąpić w szeregi studentów.

Znane są już pierwsze plany na ten rok szkolny i akademicki w związku z projektem?

Tak, dziś na spotkaniu przedyskutowaliśmy ich część i pierwsza oferta związana jest z kołem dziennikarskim. Wkrótce odbędą się zajęcia z emisji głosu. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze plany współpracy, to na początku każdego roku szkolnego i akademickiego z dyrektorami tych instytutów zostaną wypracowane pewne szczegółowe plany współpracy. Do szkół partnerskich, których jest w tej chwili 15, będą trafiały nasze wydawnictwa, żeby Państwo mogli zapoznawać się z zainteresowaniami naukowymi naszych pracowników.

Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy sukcesów w podjętych przedsięwzięciach.

Rozmawiały: Magdalena Myjak oraz Karolina Węglarz

uczennice klasy dziennikarskiej

LO im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Starym Sączu

 


LO Stary Sacz 2011