Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2018 - 2019 Śladami Żydów na Sądecczyźnie
Śladami Żydów na Sądecczyźnie

W roku szkolnym 2018/2019 Liceum Ogólnokształcące bierze udział w projekcie edukacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod nazwą „Ciemności Kryją Ziemię”, który ma na celu wsparcie nauczycieli i młodzieży szkół Małopolski w zakresie poszerzenia wiedzy o Holokauście i polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. W ramach tego projektu została opracowana starosądecka inicjatywa „ŚLADAMI LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ W STARYM SACZU”, czyli projekt łączący dwie szkoły Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową nr 2. Koordynatorkami projektu są: z ramienia liceum mgr Iwona Rychlewska i mgr Teresa Szewczyk, a ze Szkoły Podstawowej mgr Maria Bielak i mgr Ewa Sojka. Działania zaplanowano na okres od listopada 2018 do czerwca 2019 roku.

W liceum zaangażowali się w projekt uczniowie klasy I b.  W dniu 14 marca 2019 roku uczniowie: Chryczyk Dominika, Dłubacz Justyna, Drożdż  Natalia, Golonka Karolina,  Miłek Aleksandra, Babuśka Dominik,  Klag Dominik i  Koterla Józef,  wzięli udział w wykładzie dr Łukasza Połomskiego na temat „Śladami Żydów na Sądecczyźnie”, który miał miejsce w Muzeum Regionalnym w Starym Sączu w ramach Dni Księdza Tischnera. Wykład był bardzo ciekawy, z duża dozą informacji dotyczących życia codziennego Żydów.

Wkrótce kolejne działania…

 


LO Stary Sacz 2011