Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Szkoła Promująca Bezpieczeństwo
Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

W roku szkolnym 2010/11 Liceum Ogólnokształcącego im.M.Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu ubiega się o certyfikat "Szkoły promującej bezpieczeństwo", przyznawany przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Jest to projekt "Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa",który opiera się na działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole.

Jednym z jego podstawowych elementów jest pozyskanie i zaangażowanie partnerów realizujących pewien przydzielony im wycinek zadań,po wcześniejszej diagnozie potrzeb i stanu aktualnego.

Realizacja projektu rozpoczęła się od przeprowadzenia ankiet w środowisku uczniów nauczycieli oraz rodziców,które służyły opinii na temat bezpieczeństwa w szkole.

W oparciu o wyniki ankiet szkolny Zespół ds. bezpieczeństwa opracował Zintegrowany Plan Działania ,zawierający zadania do realizacji w sferze wychowawczej i organizacyjnej pracy szkoły.

Zintegrowany Plan Działań i Realizacji Zadań podjętych przez Liceum Ogólnokształcące obejmuje następujące zalecenia:

  • Zmiana infrastruktury na zewnątrz szkoły.
  • Poprawa infrastruktury wewnętrznej szkoły.
  • Poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły.
  • Informowanie i edukowanie uczniów ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
  • Informowanie i edukacja oraz angażowanie rodziców ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole.

Nasza szkoła od wielu lat podejmuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów.

 


LO Stary Sacz 2011