Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2005 - 2006 Próbny alarm ewakuacyjny
Próbny alarm ewakuacyjny

Dnia 7.X.2005r. w LO w Starym Sączu odbył się próbny alarm ewakuacyjny na wypadek pożaru, połączony z pokazem akcji ratowniczej oraz krótkim przeszkoleniem z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przez przybyłą jednostkę OSP ze Starego Sącza.

Alarmowanie o pożarze w budynku szkoły odbyło się zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem alarmowania. Sygnałem alarmowym były 3 długie dzwonki, wzmocnione dzwonkiem ręcznym oraz kilkakrotnie powtarzanym komunikatem słownym: "ewakuacja", "proszę opuścić budynek".

Uczniowie pod opieką uczących w danej klasie nauczycieli opuścili budynek w większości zgodnie z wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi, oraz ustawili się klasami na wyznaczonych poza szkołą miejscach ewakuacji. Ewakuacja przebiegła sprawnie o czym świadczy czas ewakuacji: 3min 30sek.

Stosując się do ogólnych zasad ewakuacji nauczyciele zabrali ze sobą dzienniki lekcyjne i pozostawili większość pomieszczeń otwartych. Po wyjściu z budynku sprawdzili stan osobowy klas, zgłaszając "osoby zaginione" nauczycielowi upoważnionemu przez dyrektora szkoły, ten zaś przekazał informację przedstawicielowi straży pożarnej.

Następnie strażacy OSP w Starym Sączu przeprowadzili pokaz akcji ratowniczej związaną z udzieleniem pierwszej pomocy osobie zaczadzonej oraz pokazali i omówili umundurowanie i sprzęt medyczno-sanitarny jakim dysponuje jednostka.

Dodatkiem do przeprowadzonej próbnej ewakuacji szkoły był krótki instruktarz z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzony przez strażaków. Podejmowanymi tematami wraz z pokazem były:

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Tamowanie krwotoków zewnętrznych.

Zasady postępowania przy złamaniach kończyn i uszkodzeniach stawów.

Postępowanie ratownicze w przypadku urazu kręgosłupa.

Pierwsza pomoc w przypadku ataku epilepsji.

Pozycja boczna ustalona.

 

 


LO Stary Sacz 2011