Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2013 - 2014 Pamięci Jana Pawła II
Pamięci Jana Pawła II

Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość.

/Jan Paweł II /

Licealiści ze Starego Sącza pamiętają o Ojcu Świętym – Janie Pawle II

27 kwietnia w Watykanie, na Placu św. Piotra nastąpi wielki dzień dla Kościoła katolickiego w Polsce, bowiem nasz Papież – Jan Paweł II zostanie wyniesiony na ołtarze. Cała Polska trwa w modlitwie i oczekiwaniu na ten szczególny moment, gdy papież Franciszek I ogłosi Jana Pawła II - Świętym.

W Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu przygotowania do tej uroczystości rozpoczęły się 10 kwietnia 2014 roku. Pani Teresa Szewczyk – nauczycielka historii w LO opracowała projekt edukacyjny poświęcony Wielkiemu Polakowi. W ramach podjętych działań uczestnicy projektu, uczniowie klas I c, I d, I e i II c wysłuchali prelekcji na temat życia i dziejów pontyfikatu Karola Wojtyły, które wygłosił ksiądz katecheta – Paweł Gruszka.

Kolejnym punktem projektu była wycieczka tematyczna „Śladami Jana Pawła II w Starym Sączu”, odbyła się ona  4 kwietnia. Trasa wiodła do miejsc związanych z pobytem  Papieża w naszym mieście, z związku z tym wraz z pomysłodawczynią projektu uczniowie odwiedzili  Ołtarz Papieski, Muzeum, Centrum Pielgrzymowania „Opoka” oraz Klasztor Sióstr Klarysek. Spacer śladami Jana Pawła II był okazją do wspomnień, ponieważ wielu uczniów w 1999 roku uczestniczyło w kanonizacji św. Kingi, której przewodniczył Karol Wojtyła. Na Błoniach starosądeckich, w czasie wizyty Ojca Kościoła  odbyła się też sławna już „powtórka z geografii”.

10 kwietnia 2014 roku  dla uczestników projektu przeprowadzono Konkurs o Janie Pawle II.  Podsumowanie projektu nastąpiło 16 kwietnia 2014 w sali kina „Sokół” w Starym Sączu podczas uroczystej gali, którą wspólnie przygotowali: Małgorzata Jawor, Joanna Opyd, Małgorzata Stelmach, Monika Szczurek, Teresa Szewczyk i Mieczysław Zagórowski oraz uczniowie Szkolnego Koła Teatralnego i zespół Pokolenie JP II.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: vice Marszałek Województwa Małopolskiego dr Stanisław Sorys, proboszcz Parafii Św. Elżbiety ksiądz Marek Tabor, Dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowanie ksiądz doktor Marcin Kokoszka, Burmistrz Starego Sącz pan Jacek Lelek, vice Burmistrz pan Kazimierz Gizicki, Radny Miasta Starego Sącza Marek Sekuła.

W trakcie uroczystości dyrektor szkoły Krzysztof Szewczyk wręczył nagrody laureatom konkursu, ufundowane przez Liceum Ogólnokształcące oraz Radę Rodziców .

I miejsce zajął Łukasz Frączek z klasy I c, który otrzymał mp4 oraz płytę zespołu Pokolenie JPII , II miejsce Anna Rams z klasy I d, otrzymała słuchawki,  natomiast III miejsce zajęła Małgorzata Wojsław  uczennica klasy Id, otrzymała mp3. Oprócz tego wszyscy uczestnicy konkursu dostali okolicznościowe nagrody ufundowane przez księdza Pawła Gruszkę.

Piękna oprawa muzyczna, przygotowana przez zespół prowadzony przez pana Mieczysława Zagórowskiego  dodała uroczystości powagi. Była też wyrazem wdzięczności młodzieży LO dla Jana Pawła II, bowiem On, jak nikt bardziej tę młodzież ukochał, co często powtarzał przy każdym spotkaniu z nimi. Nasz Papież zawsze miał dla młodych ludzi czas, stawał w oknie papieskim na Franciszkańskiej 1 i mówił:

Niech nasza dro­ga będzie wspólna. Niech nasza mod­litwa będzie po­kor­na. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszys­tkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

W związku z kanonizacją Ojca Świętego redakcja szkolnej gazetki Curie-ra przygotowała kolejny numer biuletynu, poświęcony Papieżowi.

Po oficjalnej uroczystości nastąpiła projekcja filmu pt. Jan Paweł II.

27 kwietnia (niedziela) o  godz. 20:00 na dziedzińcu Klasztoru SS Klarysek

odbędzie się widowisko artystyczne z okazji kanonizacji Jana Pawła II Wielkiego

pt. "Święci nie przemijają......" na które zapraszają: dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego  im.

M. Skłodowskiej-Curie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu.

Jak mawiał Jan Paweł II: Nie wys­tar­czy przek­roczyć próg, trze­ba iść w głąb.

I. Rychlewska / nauczycielka LO /

Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość.

/Jan Paweł II /

Licealiści ze Starego Sącza pamiętają o Ojcu Świętym – Janie Pawle II

 

27 kwietnia w Watykanie, na Placu św. Piotra nastąpi wielki dzień dla Kościoła katolickiego w Polsce, bowiem nasz Papież – Jan Paweł II zostanie wyniesiony na ołtarze. Cała Polska trwa w modlitwie i oczekiwaniu na ten szczególny moment, gdy papież Franciszek I ogłosi Jana Pawła II - Świętym.

W Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu przygotowania do tej uroczystości rozpoczęły się 10 kwietnia 2014 roku. Pani Teresa Szewczyk – nauczycielka historii w LO opracowała projekt edukacyjny poświęcony Wielkiemu Polakowi. W ramach podjętych działań uczestnicy projektu, uczniowie klas I c, I d, I e i II c wysłuchali prelekcji na temat życia i dziejów pontyfikatu Karola Wojtyły, które wygłosił ksiądz katecheta – Paweł Gruszka.

Kolejnym punktem projektu była wycieczka tematyczna „ Śladami Jana Pawła II w Starym Sączu”, odbyła się ona 4 kwietnia. Trasa wiodła do miejsc związanych z pobytem Papieża w naszym mieście, z związku z tym wraz z pomysłodawczynią projektu uczniowie odwiedzili Ołtarz Papieski, Muzeum, Centrum Pielgrzymowania „ Opoka” oraz Klasztor Sióstr Klarysek. Spacer śladami Jana Pawła II był okazją do wspomnień, ponieważ wielu uczniów w 1999 roku uczestniczyło w kanonizacji św. Kingi, której przewodniczył Karol Wojtyła. Na Błoniach starosądeckich, w czasie wizyty Ojca Kościoła odbyła się też sławna już „powtórka z geografii”.

10 kwietnia 2014 roku dla uczestników projektu przeprowadzono Konkurs o Janie Pawle II. Podsumowanie projektu nastąpiło 16 kwietnia 2014 w sali kina „Sokół” w Starym Sączu podczas uroczystej gali, którą wspólnie przygotowali: Małgorzata Jawor, Joanna Opyd, Małgorzata Stelmach, Monika Szczurek, Teresa Szewczyk i Mieczysław Zagórowski oraz uczniowie Szkolnego Koła Teatralnego i zespół Pokolenie JP II.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: vice Marszałek Województwa Małopolskiego dr Stanisław Sorys, proboszcz Parafii Św. Elżbiety ksiądz Marek Tabor, Dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowanie ksiądz doktor Marcin Kokoszka, Burmistrz Starego Sącz pan Jacek Lelek, vice Burmistrz pan Kazimierz Gizicki, Radny Miasta Starego Sącza Marek Sekuła.

W trakcie uroczystości dyrektor szkoły Krzysztof Szewczyk wręczył nagrody laureatom konkursu, ufundowane przez Liceum Ogólnokształcące oraz Radę Rodziców .

I miejsce zajął Łukasz Frączek z klasy I c, który otrzymał mp4 oraz płytę zespołu Pokolenie JPII , II miejsce Anna Rams z klasy I d, otrzymała słuchawki, natomiast III miejsce zajęła Małgorzata Wojsław uczennica klasy Id, otrzymała mp3. Oprócz tego wszyscy uczestnicy konkursu dostali okolicznościowe nagrody ufundowane przez księdza Pawła Gruszkę.

Piękna oprawa muzyczna, przygotowana przez zespół prowadzony przez pana Mieczysława Zagórowskiego dodała uroczystości powagi. Była też wyrazem wdzięczności młodzieży LO dla Jana Pawła II, bowiem On, jak nikt bardziej tę młodzież ukochał, co często powtarzał przy każdym spotkaniu z nimi. Nasz Papież zawsze miał dla młodych ludzi czas, stawał w oknie papieskim na Franciszkańskiej 1 i mówił:

Niech nasza dro­ga będzie wspólna. Niech nasza mod­litwa będzie po­kor­na. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszys­tkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

W związku z kanonizacją Ojca Świętego redakcja szkolnej gazetki Curie – ra przygotowała kolejny numer biuletynu, poświęcony Papieżowi.

Po oficjalnej uroczystości nastąpiła projekcja filmu pt. Jan Paweł II.

27 kwietnia (niedziela) o godz. 20:00 na dziedzińcu Klasztoru SS Klarysek

odbędzie się widowisko artystyczne z okazji kanonizacji Jana Pawła II Wielkiego

pt. "Święci nie przemijają......" na które zapraszają: dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im.

M. Skłodowskiej-Curie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu.

Jak mawiał Jan Paweł II: Nie wys­tar­czy przek­roczyć próg, trze­ba iść w głąb.

I. Rychlewska / nauczycielka LO /

Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość.

/Jan Paweł II /

Licealiści ze Starego Sącza pamiętają o Ojcu Świętym – Janie Pawle II

 

27 kwietnia w Watykanie, na Placu św. Piotra nastąpi wielki dzień dla Kościoła katolickiego w Polsce, bowiem nasz Papież – Jan Paweł II zostanie wyniesiony na ołtarze. Cała Polska trwa w modlitwie i oczekiwaniu na ten szczególny moment, gdy papież Franciszek I ogłosi Jana Pawła II - Świętym.

W Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu przygotowania do tej uroczystości rozpoczęły się 10 kwietnia 2014 roku. Pani Teresa Szewczyk – nauczycielka historii w LO opracowała projekt edukacyjny poświęcony Wielkiemu Polakowi. W ramach podjętych działań uczestnicy projektu, uczniowie klas I c, I d, I e i II c wysłuchali prelekcji na temat życia i dziejów pontyfikatu Karola Wojtyły, które wygłosił ksiądz katecheta – Paweł Gruszka.

Kolejnym punktem projektu była wycieczka tematyczna „ Śladami Jana Pawła II w Starym Sączu”, odbyła się ona 4 kwietnia. Trasa wiodła do miejsc związanych z pobytem Papieża w naszym mieście, z związku z tym wraz z pomysłodawczynią projektu uczniowie odwiedzili Ołtarz Papieski, Muzeum, Centrum Pielgrzymowania „ Opoka” oraz Klasztor Sióstr Klarysek. Spacer śladami Jana Pawła II był okazją do wspomnień, ponieważ wielu uczniów w 1999 roku uczestniczyło w kanonizacji św. Kingi, której przewodniczył Karol Wojtyła. Na Błoniach starosądeckich, w czasie wizyty Ojca Kościoła odbyła się też sławna już „powtórka z geografii”.

10 kwietnia 2014 roku dla uczestników projektu przeprowadzono Konkurs o Janie Pawle II. Podsumowanie projektu nastąpiło 16 kwietnia 2014 w sali kina „Sokół” w Starym Sączu podczas uroczystej gali, którą wspólnie przygotowali: Małgorzata Jawor, Joanna Opyd, Małgorzata Stelmach, Monika Szczurek, Teresa Szewczyk i Mieczysław Zagórowski oraz uczniowie Szkolnego Koła Teatralnego i zespół Pokolenie JP II.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: vice Marszałek Województwa Małopolskiego dr Stanisław Sorys, proboszcz Parafii Św. Elżbiety ksiądz Marek Tabor, Dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowanie ksiądz doktor Marcin Kokoszka, Burmistrz Starego Sącz pan Jacek Lelek, vice Burmistrz pan Kazimierz Gizicki, Radny Miasta Starego Sącza Marek Sekuła.

W trakcie uroczystości dyrektor szkoły Krzysztof Szewczyk wręczył nagrody laureatom konkursu, ufundowane przez Liceum Ogólnokształcące oraz Radę Rodziców .

I miejsce zajął Łukasz Frączek z klasy I c, który otrzymał mp4 oraz płytę zespołu Pokolenie JPII , II miejsce Anna Rams z klasy I d, otrzymała słuchawki, natomiast III miejsce zajęła Małgorzata Wojsław uczennica klasy Id, otrzymała mp3. Oprócz tego wszyscy uczestnicy konkursu dostali okolicznościowe nagrody ufundowane przez księdza Pawła Gruszkę.

Piękna oprawa muzyczna, przygotowana przez zespół prowadzony przez pana Mieczysława Zagórowskiego dodała uroczystości powagi. Była też wyrazem wdzięczności młodzieży LO dla Jana Pawła II, bowiem On, jak nikt bardziej tę młodzież ukochał, co często powtarzał przy każdym spotkaniu z nimi. Nasz Papież zawsze miał dla młodych ludzi czas, stawał w oknie papieskim na Franciszkańskiej 1 i mówił:

Niech nasza dro­ga będzie wspólna. Niech nasza mod­litwa będzie po­kor­na. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszys­tkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

W związku z kanonizacją Ojca Świętego redakcja szkolnej gazetki Curie – ra przygotowała kolejny numer biuletynu, poświęcony Papieżowi.

Po oficjalnej uroczystości nastąpiła projekcja filmu pt. Jan Paweł II.

27 kwietnia (niedziela) o godz. 20:00 na dziedzińcu Klasztoru SS Klarysek

odbędzie się widowisko artystyczne z okazji kanonizacji Jana Pawła II Wielkiego

pt. "Święci nie przemijają......" na które zapraszają: dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im.

M. Skłodowskiej-Curie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu.

Jak mawiał Jan Paweł II: Nie wys­tar­czy przek­roczyć próg, trze­ba iść w głąb.

I. Rychlewska / nauczycielka LO /

Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość.

/Jan Paweł II /

Licealiści ze Starego Sącza pamiętają o Ojcu Świętym – Janie Pawle II

 

27 kwietnia w Watykanie, na Placu św. Piotra nastąpi wielki dzień dla Kościoła katolickiego w Polsce, bowiem nasz Papież – Jan Paweł II zostanie wyniesiony na ołtarze. Cała Polska trwa w modlitwie i oczekiwaniu na ten szczególny moment, gdy papież Franciszek I ogłosi Jana Pawła II - Świętym.

W Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu przygotowania do tej uroczystości rozpoczęły się 10 kwietnia 2014 roku. Pani Teresa Szewczyk – nauczycielka historii w LO opracowała projekt edukacyjny poświęcony Wielkiemu Polakowi. W ramach podjętych działań uczestnicy projektu, uczniowie klas I c, I d, I e i II c wysłuchali prelekcji na temat życia i dziejów pontyfikatu Karola Wojtyły, które wygłosił ksiądz katecheta – Paweł Gruszka.

Kolejnym punktem projektu była wycieczka tematyczna „ Śladami Jana Pawła II w Starym Sączu”, odbyła się ona 4 kwietnia. Trasa wiodła do miejsc związanych z pobytem Papieża w naszym mieście, z związku z tym wraz z pomysłodawczynią projektu uczniowie odwiedzili Ołtarz Papieski, Muzeum, Centrum Pielgrzymowania „ Opoka” oraz Klasztor Sióstr Klarysek. Spacer śladami Jana Pawła II był okazją do wspomnień, ponieważ wielu uczniów w 1999 roku uczestniczyło w kanonizacji św. Kingi, której przewodniczył Karol Wojtyła. Na Błoniach starosądeckich, w czasie wizyty Ojca Kościoła odbyła się też sławna już „powtórka z geografii”.

10 kwietnia 2014 roku dla uczestników projektu przeprowadzono Konkurs o Janie Pawle II. Podsumowanie projektu nastąpiło 16 kwietnia 2014 w sali kina „Sokół” w Starym Sączu podczas uroczystej gali, którą wspólnie przygotowali: Małgorzata Jawor, Joanna Opyd, Małgorzata Stelmach, Monika Szczurek, Teresa Szewczyk i Mieczysław Zagórowski oraz uczniowie Szkolnego Koła Teatralnego i zespół Pokolenie JP II.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: vice Marszałek Województwa Małopolskiego dr Stanisław Sorys, proboszcz Parafii Św. Elżbiety ksiądz Marek Tabor, Dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowanie ksiądz doktor Marcin Kokoszka, Burmistrz Starego Sącz pan Jacek Lelek, vice Burmistrz pan Kazimierz Gizicki, Radny Miasta Starego Sącza Marek Sekuła.

W trakcie uroczystości dyrektor szkoły Krzysztof Szewczyk wręczył nagrody laureatom konkursu, ufundowane przez Liceum Ogólnokształcące oraz Radę Rodziców .

I miejsce zajął Łukasz Frączek z klasy I c, który otrzymał mp4 oraz płytę zespołu Pokolenie JPII , II miejsce Anna Rams z klasy I d, otrzymała słuchawki, natomiast III miejsce zajęła Małgorzata Wojsław uczennica klasy Id, otrzymała mp3. Oprócz tego wszyscy uczestnicy konkursu dostali okolicznościowe nagrody ufundowane przez księdza Pawła Gruszkę.

Piękna oprawa muzyczna, przygotowana przez zespół prowadzony przez pana Mieczysława Zagórowskiego dodała uroczystości powagi. Była też wyrazem wdzięczności młodzieży LO dla Jana Pawła II, bowiem On, jak nikt bardziej tę młodzież ukochał, co często powtarzał przy każdym spotkaniu z nimi. Nasz Papież zawsze miał dla młodych ludzi czas, stawał w oknie papieskim na Franciszkańskiej 1 i mówił:

Niech nasza dro­ga będzie wspólna. Niech nasza mod­litwa będzie po­kor­na. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszys­tkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

W związku z kanonizacją Ojca Świętego redakcja szkolnej gazetki Curie – ra przygotowała kolejny numer biuletynu, poświęcony Papieżowi.

Po oficjalnej uroczystości nastąpiła projekcja filmu pt. Jan Paweł II.

27 kwietnia (niedziela) o godz. 20:00 na dziedzińcu Klasztoru SS Klarysek

odbędzie się widowisko artystyczne z okazji kanonizacji Jana Pawła II Wielkiego

pt. "Święci nie przemijają......" na które zapraszają: dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im.

M. Skłodowskiej-Curie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu.

Jak mawiał Jan Paweł II: Nie wys­tar­czy przek­roczyć próg, trze­ba iść w głąb.

I. Rychlewska / nauczycielka LO /

-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} -->
 


LO Stary Sacz 2011