Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2007 - 2008 Prelekcja prof. Jaworskiego
Prelekcja prof. Jaworskiego

W obecnym roku szkolnym Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Starym Sączu obchodzi jubileusz 60- lecia założenia. Z tej okazji organizowane są liczne imprezy. Kolejnym punktem obchodów jubileuszu był wykład prof. Andrzeja Jaworskiego, absolwenta tutejszego liceum.

Podczas prelekcji prof. Jaworskiemu towarzyszył p. mgr Marian Lis - dawny dyrektor szkoły, który rozpoczął spotkanie. Przybliżył on uczniom poszczególne etapy kariery naukowej naszego gościa.

Prof. Andrzej Jaworski ukończył naukę w liceum w 1961 r. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Już w1972 r. uzyskał tytuł doktora. W 7 lat później obronił pracę habilitacyjną. W 1986 r. zyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1995 profesora zwyczajnego. Jest autorem ponad 100 prac badawczych, ponad 100 publikacji oraz 3 podręczników. Obecnie pełni funkcję kierownika jednej z katedr Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Jest również członkiem Ukraińskiej Akademii Nauk, utrzymuje kontakty z uczelniami w Szwajcarii( Zurych), na Słowacji i w Niemczech.

Pan M. Lis wspomniał w swoim przemówieniu również o innych profesorach, będących absolwentami naszego LO, m. in. o prof. Andrzeju Prusaku, prof. Bronisławie Górzu, prof. Andrzeju Banachu, prof. Ignacym Stanisławie Fiucie.
Wspomnienia z lat szkolnych

- Przekraczając próg tej szkoły odczułem wzruszenie. Tymi słowami rozpoczął prelekcję nasz gość. Wspomniał, że obecny rok szkolny jest szczególny również dla niego - dokładnie 50 lat temu rozpoczął naukę w starosądeckim liceum. P. profesor przybliżył uczniom sylwetki kilku nauczycieli.

Jedną z nauczycielek uczących pana profesora była p. Irena Hasko. Wspominał ją jako bardzo surową i wymagającą. - Każdy z nas musiał prowadzić zeszyt z błędami ortograficznymi. Jeżeli w jakimś wyrazie zrobiło się błąd, trzeba było przepisać go do tego zeszytu, uzasadnić poprawną pisownię i napisać z nim kilka zdań.

Kolejnym nauczycielem był p. Antoni Major. Uczył on historii. Był świetnym wykładowcą i potrafił zafascynować młodzież tym właśnie przedmiotem. Inni nauczyciele, których wspominał nasz prelegent to p. Rejowski, p. Różański, p. Jarzębińska, p. Śmiałkowa, p. Gawłowski oraz p. Dąbrowski (ówczesny dyrektor szkoły).

W latach, gdy p. profesor uczęszczał do starosądeckiego LO, szkoła mieściła się przy ul. Daszyńskiego (obecny budynek Gimnazjum im. J. Słowackiego). Niekiedy brakowało sal lekcyjnych, więc lekcje odbywały się w różnych punktach miasta, np. w kasie kina "Poprad". Szczególnie utkwiły w pamięci prof. Jaworskiemu lekcje W-F, które w cieplejszych miesiącach odbywały się zazwyczaj nad Popradem.

Prof. Jaworski bardzo dobrze wspomina okres liceum. Mówi, że to właśnie tutaj nauczył się "normalnego" życia.

Po zdanej w 1961r. maturze, p. profesor zdał egzamin wstępny na Akademię Rolniczą w Poznaniu. Jak sam powiedział, zamiłowanie do lasu odziedziczył po ojcu, od dziecka z nim polował. Szczególny sentyment odczuwa do lasów Sądecczyzny.

Prof. Jaworski starał się podczas wykładu przybliżyć uczniom historię i sposób funkcjonowania Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej. Szkolnictwo wyższe w zakresie leśnictwa ma w Polsce wspaniałe tradycje sięgające początku XIX w.. Dziś, jak mówi p. profesor nie brakuje chętnych do studiowania na wydziale leśnym, także wśród dziewcząt. Profesor zachęcał do wyboru jak najlepszego kierunku studiów, gdyż to pozwoli młodym ludziom znaleźć w przyszłości dobrą pracę.

LO w związku z obchodami 60-lecia, prosi absolwentów szkoły o kontakt, zaprasza również na stronę internetową: www.lo.stary-sacz.iap.pl

 

 


LO Stary Sacz 2011