Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2014 - 2015 Pierwsza pomoc w Barcicach
Pierwsza pomoc w Barcicach

11 czerwca 2015 roku uczniowie z klasy IIb Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu przeprowadzili warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci z klas I – III ze Szkoły Podstawowej w Barcicach.

Marcin Mirek, Maria Lorczyk, Sara Brzeźny, Natalia Janik, Magdalena Rusnak i Kamila Dora dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami praktycznymi ze swoimi młodszymi kolegami i koleżankami. Uczniowie pokazywali i omawiali umiejętności zachowania się w wielu sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji szkolnych. Dzieci nauczyły się fachowego wzywania służb ratunkowych, wyposażenia apteczki pierwszej pomocy, podchodzenia do osoby poszkodowanej na miejscu wypadku i kontroli funkcji życiowych, jak również udzielania pomocy przedmedycznej w sytuacji, gdy poszkodowany jest nieprzytomny, a więc układania go w pozycji bezpiecznej, zabezpieczania termicznego oraz kontrolowania jego oddechu. Dzieci zapoznały się z umiejętnością prowadzenia reanimacji krążeniowo – oddechowej u osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia. Ćwiczyły zachowanie ratunkowe podczas ataku padaczki, zadławienia, krwotoku z nosa, krwotoku z kończyn oraz złamań. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach, odpowiadały na zadawane pytania i wykonywały zadane czynności praktyczne. Uczniowie liceum wzorowo sprawdzili się w roli nauczycieli – instruktorów. Zajęcia, jak co roku, spotkały się z dużym zainteresowaniem.

(EM)

 

 


LO Stary Sacz 2011