Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2007 - 2008 Prelekcja na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa
Prelekcja na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa


"Oddać cząstkę siebie innemu człowiekowi ..."

 

29 kwietnia 2008 roku uczniowie klasy IIb uczestniczyli w prelekcji na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa, która została wygłoszona przez przedstawicieli Starosądeckiego Klubu Krwiodawstwa. Uczniowie dowiedzieli się jakie warunki należy spełnić aby zostać honorowym dawcą krwi, gdzie należy się w tym celu udać oraz jaką ilość krwi można oddać. Najważniejsza jest jednak motywacja, którą jest przekonanie o ratowaniu ludzkiego życia.

Pogadanka miała miejsce w Zespole Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana w Starym Sączu. Nad młodzieżą opiekę sprawowali mgr E. Młynarczyk i mgr M. Zagórowski.

 


LO Stary Sacz 2011