Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2014 - 2015 Nagroda Starosty Nowosądeckiego
Nagroda Starosty Nowosądeckiego
Już możemy głośno powiedzieć, że w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania organizacji pozarządowych oraz wolontariatu zwyciężyła uczennica klasy 2c Katarzyna Plata. Sukces jest tym większy, że kolejny już rok w kategorii Młody Wolontariusz Roku triumfuje Klub Wolontariatu z Liceum Ogólnokształcącego ze Starego Sącza. W ubiegłym roku szkolnym nagrodę otrzymała Patrycja Marczyk z klasy 3d.

Kim jest tegoroczna zwyciężczyni?

Młodą osobą o ogromnym sercu działającą prawie dwa lata w Szkolnym Klubie Wolontariatu. W ubiegłym roku szkolnym współpracowała z trzema instytucjami: z biblioteką szkolną liceum, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Sączu  oraz z Przedszkolem Samorządowym w Jazowsku (z którym jest najdłużej związana). Z dwoma ostatnimi instytucjami kontynuuje współpracę w obecnym roku szkolnym.

A wakacje? Też pracowite. Rok szkolny skończył się w piątek, a już w sobotę Kasia wraz z wolontariuszami ze starosądeckiego klubu dwoiła się i troiła podczas pikniku rodzinnego na nowosądeckim rynku. W niedzielę natomiast ruszała do Żmiącej, aby przez 17 dni pracować jako wolontariusz podczas kolonii letniej dla dzieci z domów dziecka i rodzin zagrożonych, organizowanej przez Dzieło Pomocy Dzieciom Fundację Ruperta Mayera. Kasia wspomina pobyt w Żmiącej jako ogromną szkołę życia, a w otrzymanym zaświadczeniu czytamy: „[Pani Katarzyna] Dała się poznać jako osoba rzetelnie wykonująca powierzane jej obowiązki opiekuńcze. Była szczerze zaangażowana w indywidualny kontakt i poznawanie dzieci, wykazywała się też inicjatywą w planowaniu codziennych zajęć. Współpracowała z innymi wolontariuszami oraz pracownikami przebywającymi na kolonii letniej”. Po powrocie 21 lipca rozpoczęła trwającą dwa tygodnie pracę na półkolonii w Starym Sączu. Kasia jako jedna z pierwszych zgłosiła się w czerwcu do pomocy i była tą, która 18 lipca po usłyszeniu, że zaczynamy w poniedziałek o 7.00 powiedziała krótko: będę. I była, każdego dnia od 7.00 do 16.00/17.00.

Kasia bierze udział również w wolontariacie akcyjnym. Uczestniczyła np.: w zbiórkach pieniężnych dla Szymona i Bartka, w akcji Kilometry dobra, w festynie wspinaczkowym, w zimowisku organizowanym dla dzieci w Starym Sączu, w koncercie charytatywnym dla Olivki, w obchodach dnia dziecka w Nowym Sączu.

Nadchodzące wakacje też zapowiadają się pracowicie, ponieważ Kasia wraca do Żmiącej, tym razem na oba turnusy.

I jak tu nie być dumnym  z faktu, że starosądeckie liceum ma takich uczniów.

(J O)

 


LO Stary Sacz 2011