Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2014 - 2015 Licealiści w projekcie „Działam, bo lubię!”
Licealiści w projekcie „Działam, bo lubię!”

Wolontariusze starosądeckiego Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie wezmą udział w projekcie „Działam, bo lubię!”, który rozpoczyna się w maju, a zakończy się 30 grudnia 2015 roku. Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych.

W dniu 20 maja 2015 r. w Restauracji Marysieńka w Starym Sączu odbyło się pierwsze  spotkanie informacyjne. Projekt „Działam, bo lubię!” to nowa inicjatywa Stowarzyszenia Sursum Corda, skierowana do 48 młodych ludzi, chcących zrobić coś dla swojego środowiska lokalnego. Szkolenia, wyjazdy, wakacyjny obóz nad morzem, gra terenowa, to tylko niektóre z wydarzeń towarzyszących projektowi. Finałem będzie przeprowadzenie przez uczestników inicjatywy lokalnej, np. wigilii dla seniorów czy koncertu charytatywnego. Projekt ma na celu rozwój kompetencji obywatelskich i wzrost zaangażowania w działalność na rzecz społeczności lokalnych młodzieży w wieku 16-24 lat z subregionu sądeckiego tj. powiatów nowosądeckiego, limanowskiego, nowotarskiego i Miasta Nowy Sącz. Z naszej szkoły w projekcie „Działam, bo lubię!” wezmą udział następujący uczniowie: Katarzyna Plata, Joanna Florian, Sylwia Marczyk, Barbara Kałuzińska, Alicja Wilczyńska, Dominika Ostrówka. Na liście rezerwowej znalazła się Klaudia Zerka. Warto podkreślić, że wymienione wolontariuszki mają najwięcej godzin  przepracowanych w ramach akcji Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

 


LO Stary Sacz 2011