Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2007 - 2008 Młodzież oddaje hołd papieżowi
Młodzież oddaje hołd papieżowi

MŁODZIEŻ ODDAJE HOŁD PAPIEŻOWI
"Szukałem Was, a Wy przyszliście do mnie"

2 kwietnia br. na starosądeckich błoniach odbyły się uroczystości związane z 3 rocznicą śmierci wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II. Młodzież, a także niepełnosprawni i ludzie starsi z Sądecczyzny i okolic przybyli pod ołtarz papieski, aby pomodlić się w intencji jak najszybszej beatyfikacji Karola Wojtyły.

W oczekiwaniu na mszę.

Wstępem do uroczystości był koncert grupy Full Power Spirits z Białej Podlaskiej zatytułowany "Znajdź sposób na siebie". Rozpoczął on się o godzinie 10. Grupa zaprezentowała piosenki religijne, oparte na własnych przemyśleniach na temat wiary czy postawy młodych w dzisiejszych czasach. Uczniowie z LO w Starym Sączu w tym czasie dopiero przygotowywali się do wyjścia. Na błonia dotarli około 10:50. Pochodowi przewodniczył pan dyrektor mgr Krzysztof Szewczyk oraz v-ce dyrektor pan mgr Andrzej Sojka i szkolny poczet sztandarowy. Wszystkich zebranych z okolicznych szkół, a także podopiecznych starosądeckiego "Gniazda" przywitał ks. Tadeusz Sajdak, kustosz Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Podziękował za przybycie i zaprosił wszystkich do duchowego przeżycia mszy świętej. O 11 rozpoczęła się Eucharystia koncelebrowana przez księdza prałata Andrzej Jeża, proboszcza z Bazyliki św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Kilkunastu kapłanów z sądeckich parafii w asyście służby liturgicznej ołtarza i pocztów sztandarowych z przybyłych szkół zostali wprowadzeni przez lektora niosącego krzyż w miejsce, na którym 16 czerwca 1999 roku Jan Paweł II wyniósł na ołtarze św. Kingę. Wokół ołtarza ustawiły się wszystkie sztandary. Eucharystię celebrował ks. Pr. Andrzej Jeż, proboszcz z bazyliki św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Ksiądz prałat przypomniał we wstępie o wspaniałym dziele papieża Polaka, przypomniał też motto całego pontyfikatu: Nie lękajcie się. W trakcie liturgii słowa odczytane zostało czytanie z Dziejów Apostolskich. Ewangelia podejmowała temat wielkiej miłości, jaką Bóg obdarzył człowieka poprzez to, że wysłał swojego Syna, aby umarł na krzyżu za nasze grzechy.

Kazanie

Kazanie wygłosił Ks. prałat Andrzej Jeż. Na początku przywołał on obraz z filmu Krzysztofa Zanussiego o Janie Pawle II. Mały Karol wyruszył wraz z ojcem do Kalwarii Zebrzydowskiej na coroczne misterium o męce pańskiej. Kapłan mówił, iż przez to wydarzenie w Karolu Wojtyle już wtedy została głęboko zaszczepiona miłość do cierpiącego Chrystusa. Podjął także temat dalszych etapów życia papieża. Bardzo ważną kwestią było przypomnienie wszystkich ludzi, którzy mieli ogromny wpływ na Ojca Świętego w młodości. Ks. Jeż wymienił m.in., ks. kardynała Adama Sapiehę. Przywołał również wydarzenie, które wszystkim mieszkańcom Sądecczyzny zapadło głęboko w pamięć. Przypomniał o tym, jak papież zaskoczył zebranych wspaniałą wiedzą z zakresu znajomości okolic Starego Sącza. Ksiądz prałat swoje rozważania zakończył słowami: Miejmy wszyscy świadomość, że stąpamy po świątyni, ale też bądźcie, wy młodzi, świątynią dla innych, świątynią wyznawanych wartości. Są to ważne słowa w czasach, kiedy młodzież zdecydowanie bardziej woli telewizję i Internet niż wyjście do Kościoła.

Oprawa uroczystości

Wspaniałą oprawę dla mszy świętej przygotowała młodzież pod przewodnictwem Pana Józefa Puścizny. Swoim śpiewem nadali podniosły charakter uroczystości, a także wspaniale komponowali się z tym ważnym dla Sądeczan miejscem. Przy tronie papieskim, na którym przed dziewięciu laty siedział Jan Paweł II, wartę pełnili harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej z Barcic. Ubrani w odświętne mundury przez całą Eucharystię trzymali wartę obok papieskiego tronu. Do mszy posługiwali ministranci i lektorzy z Barcic i Starego Sącza. Młodzież również włączyła się czynnie w udział w liturgii. Modlitwa wiernych została odczytana przez przedstawicieli młodych. Była to lekcja pokory i hołdu dla Jana Pawła Wielkiego.

Jarosław Suchodolski
Jakub Szewczyk

 

 


LO Stary Sacz 2011