Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2012 - 2013 Nasi uczniowie poznają PWSZ
Nasi uczniowie poznają PWSZ

Już po raz kolejny uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu mogą poznawać zakątki sądeckiej PWSZ dzięki współpracy jaka została podpisana pomiędzy dwoma jednostkami. Podczas dwugodzinnego spotkania uczniowie poznawali zagadnienia z dziedziny socjologii, psychologii czy też komunikacji społecznej.
19 marca 2013 r. młodzież z klas: 3 c, 3 e, 3 f pod opieką nauczycieli: mgr Małgorzaty Jawor, mgr Magdaleny Sroki oraz mgr Agnieszki Jankowskiej, wzięła udział w cyklicznym spotkaniu prowadzonym przez pana Tomasza Zacłonę, rzecznika oraz wykładowcę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Podczas dwugodzinnego spotkania mogliśmy dowiedzieć się o zagadnieniach związanych z tematyką kłamstwa oraz z komunikacją niewerbalną.

Spotkanie było również połączone z Dniem Otwartym, podczas którego wzięliśmy udział w atrakcjach przygotowanych z myślą o tegorocznych maturzystach. Pokaz ratownictwa medycznego, zwiedzanie profesjonalnie wyposażonych laboratoriów, rozmowy ze studentami na temat studiów - to tylko  część tego, co czekało nas na PWSZ.

- Podczas dnia otwartego młodzież ponadgimnazjalna miała swobodny dostęp do wszystkich 6 instytutów. Mogła uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców PWSZ-u w Nowym Sączu oraz skorzystać z ciekawej oferty dodatkowej wykładów, prelekcji, prezentacji instytutów, konkursów. Wielką gratką dla młodzieży było również zwiedzanie najnowszych, świetnie wyposażonych laboratoriów, którymi dysponuje uczelnia - mówi Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy sądeckiej PWSZ.

Warto dodać, że uczniowie szkół ponadgimnazjalnych objętych patronatem PWSZ mogą realizować pewne przedmioty kształcenia razem ze studentami. Dzięki temu młodzież pokonuje dystans między sposobami nauczania w szkole, a tymi, które realizowane są na uczelni i zapoznaje się z treściami, które są realizowane na studiach. Ponadto może brać udział w ważnych wydarzeniach organizowanych na terenie uczelni czy też sesjach kół naukowych.

- Uczelnia ma podpisane umowy z różnymi szkołami ponadgimnazjalnymi w powiecie nowosądeckim, limanowskim, a także gorlickim, którym oferujemy możliwość uczestnictwa w wykładach czy wizyty naszych pracowników w poszczególnych placówkach - mówi Tomasz Zacłona. - Szkoły te są objęte rożnymi formami wsparcia, np. publikacje naukowe PWSZ trafiają do szkolnych bibliotek. Uczelnia posiada sześć instytutów i staramy się, aby każdy współpracował ze szkołami i klasami o podobnym profilu. Daje to możliwość wzbogacenia treści kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych o elementy programu studiów. Młodzież ponadgimnazjalna ma też możliwość skorzystania z darmowego kursu przygotowującego ją do zdania egzaminu maturalnego z matematyki, który realizowany jest przez Instytut Pedagogiczny PWSZ.

Karolina Kotas
Klasa III c

 


LO Stary Sacz 2011