Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2015 - 2016 IV Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy
IV Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w  Starym Sączu serdecznie zaprasza uczniów gimnazjum do wzięcia udziału  w IV Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym dla Gimnazjalistów Mały Książę Antoine de Saint-Exupéry'ego, który odbędzie się 27 kwietnia 2016 r.

1. Założenia ogólne konkursu, organizacja:

 • konkurs czytelniczy jest przeznaczony dla uczniów klas I – III gimnazjów
 • konkurs odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu dnia 27 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00
 • kartę zgłoszeń należy przesłać do 11 kwietnia 2016  roku na adres szkoły:

LO im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Partyzantów 15

33 – 340 Stary Sącz
(tel./fax 18 446-05-83)

z dopiskiem „Konkurs czytelniczy”

lub e-mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 • 14 kwietnia 2016 r. na stronie internetowej szkoły (http://www.lo.stary-sacz.iap.pl/) zostanie opublikowana lista uczestników konkursu. Jeśli kogoś zabraknie na liście, prosimy opiekunów o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły (18 446-05-83),
 • każda szkoła do uczestnictwa w konkursie może zgłosić trzech uczniów,
 • uczniowie wchodzą na salę, losują numer stolika, otrzymują arkusz testów, sprawdzają jego kompletność,
 • przewodniczący komisji zapisuje czas rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • po upływie czasu komisja zbiera testy, sprawdza je i wypełnia protokół,
 • w przerwie konkursu zaplanowane jest zwiedzanie liceum w ramach Dnia Otwartego Szkoły dla gimnazjalistów,
 • nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników – na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie nazwiska Uczestnika oraz jego wizerunku dla potrzeb konkursu i informowania o nim,
 • niestawienie się w dniu eliminacji oznacza rezygnację z udziału w konkursie.

 

2. Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności:

 • znajomość treści lektury Mały Książę Antoine de Saint-Exupéry'ego w przekładzie Jana Szwykowskiego,
 • konkurs będzie miał charakter testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte, związane z treścią książki Antoine de Saint-Exupéry'ego,
 • czas na rozwiązanie testu – 45 minut.

 

3. Cele konkursu:

 • popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży
 • promowanie autorów literatury powszechnej
 • wspieranie czytelniczych zainteresowań młodzieży gimnazjalnej
 • aktywizacja uczniów przez udział w konkursach

 

4. Nagrody:

Komisja powołana przez organizatora będzie obserwować przebieg konkursu
i odpowiada za sprawdzenie testów. Laureatem  zostaje osoba, która uzyskała najwyższy wynik punktowy w teście. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanej przez kilku uczestników, organizatorzy przewidują dogrywkę w formie ustnej lub pisemnej. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu.

Jury wyłoni zwycięzców konkursu, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody.

Decyzja jury jest ostateczna.

 

5. Organizator konkursu:

Liceum Ogólnokształcące  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu

 


LO Stary Sacz 2011