Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Pola Nadziei

Akcja Pola Nadziei organizowana jest na Sądecczyźnie od 2004 r. W tym roku (17 kwietnia) wolontariusze zbierali pieniądze do puszek na działalność Sądeckiego Hospicjum i opiekę nad chorymi. W Starym Sączu darczyńcy okazali wielkie serce, gdyż udało się zebrać kwotę 3125 zł. Wolontariuszki z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie  (Alicja Wójcik, Agnieszka Wójcik, Agata Janczak i Agnieszka Janczak), z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. J. Tischnera (Paulina Syjud, Agata Wąchała, Katarzyna Marczyk i Kamila Słowik) i z Publicznego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Urszula Zwolińska, Patrycja Pierzga, Patrycja Izworska, Katarzyna Rejowska i Natalia Soboń) kwestowały przed Kościołem Miłosierdzia Bożego, Kościołem św. Elżbiety i Klasztorem Sióstr Klarysek w Starym Sączu. Darczyńcy, którzy wrzucali datki do puszek, otrzymywali żonkile i kolorowe pocztówki, przedstawiające prace plastyczne dzieci, wyróżnione w konkursie „Żonkilowa kartka”.

 

Warto przypomnieć, że żonkil w czasach starożytnych był symbolem nadziei na nowe życie – odrodzenie. W tradycji chrześcijańskiej, według „Słownika Symboli”  W. Kopalińskiego, żonkil symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią, miłości niebiańskiej nad ziemską. Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia, symbolizując kruchość i ulotność życia, przemijanie – stałą metamorfozę.

Pola Nadziei to program stworzony przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii, pomagającą nieuleczalnie chorym na raka.

Głównym celem akcji Pola Nadziei jest:

- pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych dla bieżącego funkcjonowania Ośrodka Hospicjum Domowego,

- edukacja dotycząca metod pracy z nieuleczalnie chorymi ludźmi oraz z osobami w żałobie,

- propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka, szczególnie zachęcanie młodzieży do praktycznego zaangażowania w pomoc dla ludzi cierpiących.

Wszystkim darczyńcom, wolontariuszom i osobom zaangażowanym w akcję Pola Nadziei w Starym Sączu serdecznie dziękujemy!

 


LO Stary Sacz 2011