Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2012 - 2013 Harcerskie „Czuwaj” w Starym Sączu
Harcerskie „Czuwaj” w Starym Sączu

8 oraz 9 czerwca 2013r. na starosądeckim rynku zorganizowano obchody setnej rocznicy Związku Harcerstwa Polskiego w Starym Sączu. Obchody zbiegły się z Trzecim Starosądeckim Harcerskim poszukiwaniem pierścienia św. Kingi.

Organizatorami byli: ZHP 5 NDH „SOKOŁY” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu i Komenda Hufca Nowy Sącz. Współorganizatorem natomiast był CKIS Stary Sącz im. Ady Sari. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Starego Sącza, pan Jacek Lelek. Obchody rozpoczęły się o godzinie 10 oficjalnym przemarszem spod kościoła pw. św. Elżbiety na płytę rynku, w którym udział brała Starosądecka Orkiestra Dęta, Zespół Tamburmajorek oraz zastępy harcerskie. Już pół godziny później harcerze otrzymali mapy, które miały ich doprowadzić do pierścienia św. Kingi. ZHP 5 NDH „SOKOŁY” przygotował liczne zadania, które musiały wykonać drużyny w  czasie poszukiwań.
Gabriela Sojka: Jeśli dana drużyna wykona zadanie przygotowane przez nas wcześniej, będzie mogła przejść do następnego zadania, a tym samym będzie bliżej zwycięstwa.
Po zakończeniu poszukiwań o 14 można było zobaczyć pokazy ratownictwa górskiego-Krynickiej Grupy GOPR. O godzinie 16 odbyły się występy zespołów i artystów z terenu gminy Stary Sącz. W czasie obchodów można było skosztować grochówki harcerskiej z kuchni polowej, a także grillowanych kiełbasek podawanych w miasteczku harcerskim na rynku starosądeckim. Można było także zwiedzić wystawę pt.’’ 100 lat Związku Harcerstwa Polskiego”.
Punktualnie o 17 po południu odbyły się oficjalne obchody 100-lecia ZHP w Starym Sączu, które rozpoczęto przywitaniem harcerskim „czuwaj!”. Druhna Komendantka na początku oddała głos druhnie harcmistrz Halinie Ściórce, która na początku przeczytała list gratulacyjny od Pana Posła na Sejm RP, pana Mariana Cyconia, który pogratulował listownie ciekawego pomysłu na obchody rocznicy i podkreślił fakt, iż harcerstwo to służba. Przypomniała także nazwiska zasłużonych druhów i główne idee harcerstwa. Jak powiedziała: -Siła Związku Harcerstwa Polskiego tkwi w jedności, tradycji ze współczesnością i przeszłością.

Ważną i podniosłą częścią uroczystości było nadanie proporca Piątej Nowosądeckiej Drużynie „Sokoły”, organizującej III Bieg w Poszukiwaniu Pierścienia Świętej Kingi. Zgromadzona na starosądeckim rynku społeczność mogła podziwiać podniosłość i powagę owej ceremonii.

Następnie kilka słów powiedział burmistrz Starego Sącza, pan Jacek Lelek. Stwierdził, że harcerstwo to idea, która żyje przez pokolenia, nie starzeje się. Wyraził nadzieję, że harcerstwo, również w Starym Sączu najpiękniejsze lata ma jeszcze przed sobą. Złożył podziękowania druhowi Wiesławowi Warcholakowi za kontynuowanie tradycji . Burmistrz powitał również seniorów harcerskich i życzył im, aby mogli patrzeć na powiększające się zastępy druhów i druhen. Zaoferował zarówno swoją pomoc, jak i władz miasta Starego Sącza, by stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju harcerstwa. Radość z faktu, iż mundury harcerskie zdobią starosądecki rynek wykazała druhna harcmistrz Urszula Rój. Przypomniała ona najstarsze dzieje starosądeckiego harcerstwa.

Kolejnym etapem uroczystości było nadanie tytułu Honorowego Rycerskiego Starosądeckiego Przyjaciela Kręgu Rady Poszukiwaczy Pierścienia Świętej Kingi. Uhonorowani  zostali następujący druhny i druhowie: Adam Mazur, Urszula Rój, Irena Ciepielik, Barbara Szewczyk, Maria Dziedzina, Antonina Kucia, Marian Kuczaj, Maria Jurczak, Jan Lorczyk, Aleksander Gorszko, Zofia Gorszko, Jadwiga Citak, Stanisława i Andrzej Chojnaccy, Halina Mikulec, Anna Szewczyk-Ciapała, Krystyna Pierzchała, Leszek i Halina Ziębowicz.

Druh Wiesław Warcholak wręczył podziękowania za wielkie serce ludziom i firmom pomagającym harcerstwu.

Druhny i druhowie otrzymali odznaki Przyjaciela Dziecka ,które wręczył prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, pan Kazimierz Sas. Złożył on również gratulacje dla starosądeckiego harcerstwa: Wiwat starosądeckiemu harcerstwu! Czuwaj! Przyznano też Srebrne Jabłka Sądeckie za zaangażowanie w propagowaniu harcerskich ideałów. Podziękowania za współpracę otrzymała między innymi nasza szkoła, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej -Curie w Starym Sączu.

Następnego dnia w niedzielę po mszy na uroczystym apelu zostały ogłoszone wyniki III Biegu w Poszukiwaniu Pierścienia Świętej Kingi. Każda drużyna, która wyruszyła na trasę, wygrywa. Wszyscy dostali nagrody, niezależnie od liczby punktów, ale patrol z najlepszym wynikiem miał otrzymać pierścień na przechowanie. Do końcowych wyników liczyły się punkty zdobyte podczas biegu, ale też z przygotowań przedbiegowych (mieli rysować obrazki ze Starym Sączem i motywem harcerskim) i przygotowania do biwaku (harcerze spali w namiotach na terenie Szkoły Podstawowej im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu), do punktacji wchodziły takie zadania jak przygotowanie totemu, posiadanie latarek, śpiworów, niezbędników, kohery. W pionie młodszoharcerskim i starszoharcerskim/wędrowniczym wygrał patrol LEŚNI, a zuchowskim SPRYTNE WIEWIÓRKI.

Udało nam się porozmawiać dzień wcześniej z panią Marią Tokarczyk, przewodniczką wygranej Drużyny Sprytnych Wiewiórek. Pani przewodnik bardzo skrupulatnie relacjonowała: -Szukanie pierścienia było bardzo emocjonującą sprawą dla zuchów. Dzieci najpierw uczestniczyły w grze miejskiej, miały zadania do wykonania. Następnie byliśmy na stawach ,mieliśmy zadania w galerii w Muzeum Regionalnym, u  Św. Kingi w Klasztorze. Zuchy poznały też dzięki temu historię miasta i znanych Starosądeczan. Nasza gromada jest gromadą zuchową. Sprytne wiewiórki jest to pierwsza gromada zuchowa na terenie hufca Nowego Sącza, prowadzę ją już 10 lat. Wobec tego też mamy pewien jubileusz , oprócz stulecia  harcerstwa. Znaleźliśmy pierścień Kingi , no ale nie wiemy czy wygraliśmy, ponieważ jest to okryte pewną dozą tajemnicy jak zwykle u harcerzy i zuchów.

Zapytałyśmy również o to jak podobała się zuchom dzisiejsza przygoda :-Było wspaniale!  Mimo tego, że jesteśmy bardzo zmęczeni to zadowoleni, byliśmy na lodach,  wszystko i dla ciała i dla ducha. Wspaniałe przygotowanie, pan Warcholak to jest druh „pierwszorzędny” w naszym hufcu, bardzo cenimy jego zaangażowanie.

W całość obchodów 100 -lecia ZHP oraz III Biegu w Poszukiwaniu Pierścienia Św. Kingi byli zaangażowani uczniowie oraz nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu. Klasa ratownictwa medycznego na rynku starosądeckim przygotowała pokazy ratownictwa medycznego. Z kolei klasa pedagogiczna opiekowała się najmłodszymi uczestnikami uroczystości. Dzięki artystycznym zdolnościom uczniów tego profilu, na twarzach najmłodszych pojawiły się ciekawe rysunki. Natomiast uczniowie klasy dziennikarskiej stworzyli tekst dotyczący tego wydarzenia.

Justyna Plata, Iwona Król, Anna Tomasiak i Aleksandra Marczyk

uczennice klasy dziennikarskiej

LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu

 


LO Stary Sacz 2011