Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2015 - 2016 Święto Szkoły
Święto Szkoły

Jak długoletnia tradycja nakazuje, cała społeczność szkolna LO im. Marii Skłodowskiej-Curie czci pamięć swej patronki w postaci Święta Szkoły. W tym roku przypadło ono w dniu 5 listopada.

Maria Skłodowska-Curie to wybitny chemik i fizyk ,prekursor radiochemii, laureatka Nagrody Nobla, pierwszy człowiek nagrodzony tą nagrodą dwukrotnie ,a także jedyny uczony w historii uhonorowany Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. Jest jedyną kobietą, która spoczęła w paryskim Panteonie w dowód uznania zasług na polu naukowym. Od ponad pięćdziesięciu lat patronuje starosądeckiemu LO i stawiana jest za wzór wielu pokoleniom uczniów i absolwentów liceum.

Obchody Święta Szkoły rozpoczęły się od przemarszu w uroczystym pochodzie z budynku szkoły do kościoła p.w. św. Elżbiety. Wszyscy uczestniczyli we Mszy świętej, odprawionej w intencji społeczności szkolnej. Zgromadzeni wysłuchali okolicznościowego kazania na temat potrzeby wdzięczności w życiu. Oprawę muzyczną przygotował zespół uczniów LO.

Po uroczystościach kościelnych, nastąpił dalszy ciąg obchodów w budynku Centrum Kultury i Sztuki.

Święto Szkoły swoją obecnością uświetnili następujący goście: pani Barbara Bartuś – Poseł na Sejm RP, pan Marian Ryba – członek Zarządu Powiatu, pani Maria Jabłońska – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, pani Ewa Zielińska – Przewodnicząca Rady Miasta  Starego Sącza, dyrektorzy okolicznych placówek oświatowych, Przewodnicząca Rady Rodziców- pani Klaudia Pustułka. Nie zabrakło także byłych dyrektorów LO w Starym Sączu: pana Mariana Lisa i pana Stanisława Bieniasa. Jak co roku, przybyli także nauczyciele oraz uczniowie z zaprzyjaźnionego Gimnazjum ze Spiskiej Novej Vsi na Słowacji.

Prowadzący akademię powitali wszystkich przybyłych gości, nauczycieli i uczniów. Minutą ciszy uczczono profesorów i pracowników szkoły, którzy w ostatnim czasie odeszli do wieczności.

Dyrektor szkoły, mgr Krzysztof  Szewczyk podkreślił wagę Święta Szkoły, a także istotę ślubowania klas pierwszych. Następnie głos zabrała pani Barbara Bartuś, poseł na Sejm RP: - Wszystkim, którzy złożą dziś ślubowanie życzę sukcesów w nauce i dalszym życiu. Szkoła to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale wychowanie i kształtowanie postaw. Życzę wszystkim nauczycielom aby sami byli dumni ze swoich wychowanków. Jakie będzie kształcenie młodzieży, taka nasza przyszłość!

O potrzebie kroczenia drogą wspaniałej patronki szkoły, mówił członek Zarządu Powiatu, pan Marian Ryba. Natomiast pani Ewa Zielińska- Przewodnicząca Rady Miasta Starego Sącza, podkreśliła wartość wychowania w dokonywaniu trudnych wyborów życiowych.

Najważniejszym punktem obchodów Święta Szkoły było ślubowanie klas pierwszych. Od tej chwili pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi członkami społeczności LO im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Dzisiejsza uroczystość to także czas przekazania władzy nowemu Samorządowi Uczniowskiemu, którego prezydium stanowi: przewodnicząca- Magdalena Potoniec, zastępca – Szymon Szteniowicz, skarbnik – Alina Krzak. Ustępujący samorząd przekazał nowym władzom uczniowskim jabłko, jako symbol odpowiedzialności za godne reprezentowanie całej społeczności szkolnej oraz pracy dla jej dobra.  Nowa przewodnicząca podziękowała za zaufanie i złożyła obietnicę uczciwego sprawowania powierzonej funkcji poprzez współpracę z Dyrekcją, nauczycielami, pracownikami szkoły oraz poszanowanie każdego członka społeczności szkolnej. Ustępujący samorząd w dowód uznania za ciężką pracę przez ubiegły rok szkolny, otrzymał z rąk Dyrektora szkoły dyplomy oraz drobne upominki. -Przypadło mi w udziale pełnić zaszczytną funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Był to czas wyzwań, ale także spełnionego obowiązku. Nie udałoby mi się to gdyby nie wsparcie Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, opiekunów: pani Moniki Szczurek i pani Patrycji Grudzień-Dubiel oraz kolegów i koleżanek. Z tego miejsca dziękuję za życzliwą współpracę.- tymi słowami pożegnał się były już przewodniczący URS, Damian Mrówka.

Po akademii wszyscy zebrani w sali CKiS, mieli okazję obejrzeć przedstawienie o intrygującym tytule „Upiór w kuchni”. Zostało ono przygotowane przez Szkolne Koło Teatralne pod kierunkiem pani mgr Joanny Opyd i pani mgr Małgorzaty Jawor. Nietuzinkowa sztuka z ciekawą kreacją bohaterów, ujawniła talenty aktorskie uczniów LO.

Na scenie pojawił się także zespół z zaprzyjaźnionego Gimnazjum w Novej Spiskiej Vsi. Następnie uczniowie starosądeckiego liceum w czasie występu folklorystycznego, dali popis swych umiejętności wokalno-tanecznych.

Na zakończenie części oficjalnej, Dyrektor szkoły, pan mgr Krzysztof Szewczyk, na I piętrze Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, dokonał uroczystego otwarcia „Wystawy prac artystycznych” uczniów LO. Będzie ją można oglądać do 15 listopada br.

Dalsza część obchodów święta, miała już miejsce w budynku szkoły. Na sali gimnastycznej odbył się Konkurs „Szóstka”. Uczniowie z Polski i ze Słowacji rywalizowali ze sobą w następujących kategoriach:

  • Film,
  • Piosenka,
  • Dyscypliny sportowe,
  • Słynne miejsca,
  • Znane postaci.
  • Kalambury.

Konkurs w zamyśle miał formę zabawy. Dostarczył uczestnikom i widzom wielu wrażeń. Po dogrywce I miejsce zajęła klasa IIIb, II miejsce przypadło klasie Ia.

To był dzień, który bez wątpienia po raz kolejny zintegrował społeczność szkolną poprzez kultywowanie tradycji starosądeckiego liceum.

 


LO Stary Sacz 2011