Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2015 - 2016 Tytuł Wolontariuszki Roku
Tytuł Wolontariuszki Roku
Joanna Florian zdobyła tytuł Młodego Wolontariusza Roku 2015 w Konkursie Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania organizacji pozarządowych oraz wolontariatu. Myślę, że Joasi nie trzeba przedstawiać, gdyż jest to osoba znana w społeczności szkolnej.  W wolontariacie działa od trzech lat. Swój czas poświęca wolontariatowi stałemu, w ramach którego przez dwa lata regularnie uczęszczała do Świetlicy Środowiskowej w Jazowsku. Pomagała tam dzieciom w nauce i odrabianiu lekcji, organizowała im czas wolny, przygotowywała zabawy andrzejkowe, pomagała Mikołajowi w rozdawaniu prezentów, przygotowywała gazetki tematyczne. Ważne miejsce w Jej kalendarzu zajmuje również wolontariat akcyjny. Miesiące bezczynności  akcyjnej w ciągu trzech lat można zliczyć na palcach jednej ręki.

Joasia potrafi być  liderem grupy, czego dała świadectwo biorąc udział w projekcie „Działam, bo lubię” (2015) skierowanym do młodzieży, który miał na celu rozwój kompetencji obywatelskich i dawał możliwość zaangażowania w działalność na rzecz społeczności lokalnej.  Brała również udział w  projektach „Zawodowy Ogólniak” (2014), „Z kulturą za pan brat” (2014)  i „Wolontariat – podaj dalej” (2013).

Jej działalność została dostrzeżona i w czerwcu 2015 r. uzyskała tytuł Wolontariusza Roku mając najwięcej przepracowanych godzin, bo aż 162. W grudniu 2015 r. została wyróżniona  w konkursie  Społecznik-Wolontariusz Roku 2015, organizowanym przez Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota. W głosowaniu internetowym zajęła 2 miejsce. W styczniu 2015 r. została  wyróżniona w etapie rejonowym Ogólnopolskiego Konkursu „Barwy Wolontariatu” organizowanego przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu.  Ocenie nominowanych kandydatów co roku podlegają  przede wszystkim zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.  W regulaminie natomiast czytamy:  „Dzięki nadsyłanym zgłoszeniom, organizatorzy co roku, mają okazję nagradzać ciekawe postaci wolontariuszy(…)”.

Taką „ciekawą postacią” jest niewątpliwie Joasia. Jej kandydatura znalazła się wśród 62 nominacji z całego województwa małopolskiego. Trzeba dodać, że w konkursie nie ma przedziału wiekowego, są  więc gimnazjaliści, licealiści, studenci, osoby pracujące oraz seniorzy.

O tym, że jest to wyjątkowa młoda osoba świadczy treść  podziękowań, w których czytamy:

„w dowód uznania za chęć działania, tworzenia i zmieniania na lepsze otaczającego nas

świata, za dzielenie się swoimi talentami i czasem, za wrażliwość i otwarte serce”,

„za zaangażowanie i sumienność”,

„jej sumienność i jakość pracy zasługuje na uznanie i pochwałę”,

„za ofiarność, wytrwałość i poświęcenie”,

„uznanie za bezinteresowną i pełną zaangażowania pracę na rzecz rozwoju środowiska”.


 


LO Stary Sacz 2011