Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Gniazdo

KTO ŚPIEWA DWA RAZY SIĘ MODLI

Tradycją jest, iż podopieczni Stowarzyszenia Gniazdo wraz z opiekunami i wolontariuszami spotykają się na co miesięcznych mszach, którym przewodniczy ks. Stanisław Olesiak. Na początku msze były bardzo smutne, śpiewano a capella, brakowało muzyki.

Do pomocy przy tych właśnie mszach zgłosili się wolontariusze. Zaprosili swoich kolegów i z ich pomocą stworzyli zespół, który zajmował się oprawą comiesięcznych nabożeństw. W zespole znaleźli się: Maciej Hejmej z Prywatnego Gimnazjum, Katarzyna Kowalczyk i Natalia Siedlarz z LO, Dawid Siedlarz z Gimnazjum Publicznego, Adam Mikołajczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Kinga Kurowska z SP w Starym Sączu. Na każdej mszy pojawiały się nowe pieśni, które wywoływały i uśmiech i łzy wzruszenia. Repertuar zawsze był starannie dobierany w zależności od danego okresu liturgicznego.
Każdy członek zespołu otrzymał list pochwalny, w którym prezes Stowarzyszenia w imieniu wszystkich chorych i niepełnosprawnych podziękował za pomoc i gratulował "szlachetnej postawy i wrażliwości na potrzeby innych i zaangażowania w dzieło integracji osób niepełnosprawnych".
Mimo, iż spotkania ze względu na okres wakacyjny zostały przerwane, członkowie zespołu nadal wyrażają chęć przygotowań opraw muzycznych na następnych mszach.
Wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w tych mszach zapraszamy w każdą drugą niedziele miesiąca o 15 zaczynając od września.

Katarzyna Kowalczyk

 


LO Stary Sacz 2011