Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2008 - 2009 Młodzi Euroobywatele
Młodzi Euroobywatele

Dnia 1 czerwca 2009r w Liceum Ogólnokształcącym im Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu miała miejsce symulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego w ramach projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej "Młodzi głosują". Inicjatorami przeprowadzenia symulacji byli nauczyciele starosądeckiego liceum: Monika Szczurek, Patrycja Grudzień-Dubiel oraz Aneta Kunicka-Wokacz pod patronatem Dyrektora Liceum, Krzysztofa Szewczyka. Przez 7 godzin 100 uczniów naszej szkoły weszło w role polityków, sędziów i dziennikarzy prowadzących własne, oryginalne kampanie wyborcze w fikcyjnym państwie Simeland. Wydarzenie zostało oparte na scenariuszu CEO, w którym uczniowie przeprowadzili kampanie wyborcze 7 grup politycznych pracujących na co dzień w Parlamencie Europejskim. Od godziny 9 rano uczniowie podzieleni na grupy opracowani w sumie 7 pełnych kampanii wyborczych: sformułowali swoje postulaty, utworzyli plakaty i ulotki oraz uczestniczyli w debacie politycznej. Grupa mediów opracowała scenariusz debaty oraz zredagowała trzy różne czasopisma związane z wyborami: gazetę opiniotwórczą, brukową oraz europejskie medium.

Celem projektu jest zmiana postawy społeczeństwa, a w szczególności młodych ludzi do wyborów oraz działalności obywatelskiej. Projekt ma przygotować uczniów do podejmowania świadomych decyzji wyborczych. Organizując w naszej szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznali w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podjęli ważną aktywność obywatelską. Projekt "Młodzi głosują" w swoim założeniu jest daleki od jakiejkolwiek agitacji politycznej - koncentruje się na angażowaniu młodych ludzi w demokratyczne wybory i obywatelskie działanie.

Organizatorzy symulacji wyborów w starosądeckim liceum oceniają akcję jako bardzo udaną zważywszy na fakt, iż taka inicjatywa została podjęta w Starym Sączu po raz pierwszy.

 

 


LO Stary Sacz 2011