Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2014 - 2015 „Święci nie przemijają”
„Święci nie przemijają”
Starosądeccy licealiści i zespół Pokolenie JP II w Nałęczowie. Powoli mija rok od kanonizacji Jana Pawła II, ale niezmiennie jest to wydarzenie, które wciąż głęboko przeżywamy i dzielimy się  radością, że ten Święty był wśród nas w Starym Sączu. Z tej okazji 25 kwietnia 2015 r. wyruszyliśmy z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu i zespołem Pokolenie JP II do  dalekiego Nałęczowa(woj.lubelskie), by dać świadectwo wierności nauce Jana Pawła II Wielkiego. Organizatorem wyjazdu  był pan Mieczysław Zagórowski -  nauczyciel LO, a zarazem opiekun zespołu Pokolenie JP II, działającego przy liceum i parafii pod wezwaniem św. Elżbiety w Starym Sączu.  Emocje , które towarzyszyły uczestnikom wyjazdu były ogromne.  Nałęczów powitał nas piękną pogodą , wspaniałą scenerią oraz bardzo miłym przyjęciem ze strony pracowników Nałęczowskiego Ośrodka Kultury.

Zgromadzonej publiczności zaprezentowaliśmy widowisko  słowno- muzyczne pt. „Święci nie przemijają”, przygotowane przez panią Małgorzatę Jawor i panią Teresę Szewczyk wraz z młodzieżą  licealną z Koła Teatralnego  oraz zespołem Pokolenie JP II. W naszym imieniu publiczność powitał ks. Paweł Gruszka, opiekun duchowy zespołu,  który wspierał nas w tym przedsięwzięciu. W widowisku wzięli udział również przedstawiciele harcerzy z V Nowosądeckiej Drużyny Harcerskiej „Sokoły” działającej  przy Szkole Podstawowej w Starym Sączu.

U wielu osób z publiczności było widać  łzy wzruszenia, kiedy wspominaliśmy chwile wyboru Karola Wojtyły na papieża, czy Jego pielgrzymki do Polski. Z uśmiechem przyjmowano wspominane anegdoty związane z Janem Pawłem II czy wreszcie kremówki. Gorącymi oklaskami nagradzano utwory  wykonywane przez zespół Pokolenie JP II. Wyjątkowa była chwila, kiedy wszyscy zapaliliśmy  świece i  wspólnie z publicznością zaśpiewaliśmy ulubioną pieśń Karola Wojtyły „Barkę”.

Na koniec serdeczne słowa podziękowania skierowała do nas  dyrektor Nałęczowskiego Ośrodka Kultury pani Jadwiga Sawa – Bednarczyk, która zaprosiła nas do ponownego przyjazdu do Nałęczowa i każdemu  wręczyła pamiątkowe upominki.

Cudowne chwile przeżyte w Nałęczowie są potwierdzeniem, że nauka Świętego Jana Pawła II to nasze dziedzictwo i zobowiązanie do życia według słów: „Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości.”

 


LO Stary Sacz 2011