Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Praktyki pedagogiczne uczniów
Praktyki pedagogiczne uczniów

Uczniowie klasy IIe i IIf profilu pedagogicznego LO im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu w miesiącu marcu brali udział w praktykach pedagogicznych w Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Tischnera w Starym Sączu. Celem praktyk było zapoznanie się z pracą w nauczaniu wczesnoszkolnym. Uczniowie hospitując zajęcia mogli brać również czynny udział w zabawach z dziećmi.

Obserwacja i współudział w takich zajęciach ułatwia licealistom podjęcie decyzji co do wyboru kierunku studiów. Pobyt wśród dzieci dostarczył nam wielu wspaniałych wrażeń; jednych utwierdził w wyborze profilu, natomiast inni "muszą się jeszcze dobrze zastanowić" nad realizacją swoich wyborów.

Chociaż nauczyciele prowadzący zajęcia i Pani dyrektor szkoły - mgr Barbara Dyrek dostrzegli wśród licealistów "dobry materiał" na przyszłych nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego to i tak decyzje przez nas podjęte wymagają czasu i muszą być jeszcze raz przeanalizowane.

Czas to najlepsza cenzura, a cierpliwość - najdoskonalszy nauczyciel ~ Fryderyk Chopin.

 

 


LO Stary Sacz 2011