Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Spotkanie z krwiodawczami
Spotkanie z krwiodawczami

"TYLE JESTEŚ WART, ILE MOŻESZ DAĆ DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI"


27 stycznia 2011 roku młodzież z klas I b i II b (w tych klasach realizowane są zajęcia z podstaw ratownictwa medycznego) wzięła udział w prelekcji na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Z uczniami spotkali się przedstawiciele Starosądeckiego Klubu Honorowych Dawców

Krwi, wieloletni krwiodawcy - p. Robert Jastrzębski oraz p. Andrzej Lis.

Uczniowie dowiedzieli się jakie warunki należy spełnić, aby zostać honorowym dawcą, gdzie znajduje się punkt krwiodawstwa oraz jaką ilość krwi można oddać jednorazowo.

Najcenniejsze jest jednak przekonanie młodych ludzi, że oddając swoją krew, obdarowują kogoś życiem.

 


LO Stary Sacz 2011