Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2018 - 2019 Śladami Żydów na Sądecczyźnie – kolejna inicjatywa
Śladami Żydów na Sądecczyźnie – kolejna inicjatywa
W roku szkolnym 2018/2019 Liceum Ogólnokształcące bierze udział w projekcie edukacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod nazwą „Ciemności Kryją Ziemię”, który ma na celu wsparcie nauczycieli i młodzieży szkół Małopolski w zakresie poszerzenia wiedzy o Holokauście i polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

W ramach tego projektu została opracowana starosądecka inicjatywa „ŚLADAMI LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ W STARYM SACZU”, czyli projekt łączący dwie szkoły Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową nr 2. Koordynatorkami projektu są : z ramienia liceum mgr Iwona Rychlewska i mgr Teresa Szewczyk, a ze Szkoły Podstawowej mgr Maria Bielak i mgr Ewa Sojka. Działania zaplanowano na okres od listopada 2018 do czerwca 2019 roku.

Kolejnym działaniem w ramach tej inicjatywy było spotkanie w LO Stary Sącz z panią Gabrielą Jastrzębska, w dniu 1 kwietnia  2019 roku. Gabriela Jastrzębska jest absolwentką LO Stary Sącz z 2013 roku. Następnie zdobyła tytuł magistra judaistyki i obecnie pracuje w JCC Kraków – Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie. Podczas spotkania z młodzieżą  dzieliła się swoją wiedzą na temat historii narodu żydowskiego, ich obecności na Sądecczyźnie a przede wszystkim ciekawostkami dotyczącymi ich kultury, obyczajów,  czy tradycji.  Młodzież mogła, również obejrzeć elementy stroju żydowskiego oraz różne  przedmioty z życia codziennego.  Na koniec spotkania pani Gabriela Jastrzębska odpowiadała na pytania oraz prezentowała znajomość  języka hebrajskiego.

W spotkaniu brały udział klasy siódme Szkoły Podstawowej nr 2 pod opieka mgr Marii Bielak i mgr Ewy Sojki oraz z licealiści - klasa I b i II b pod opieka mgr Teresy Szewczyk i mgr Małgorzaty Jawor.

Bardzo dziękujemy pani Gabrieli Jastrzębskiej za bardzo ciekawą lekcję historii, życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym i w pracy zawodowej i liczymy na kolejne spotkania w następnych latach.

 


LO Stary Sacz 2011