Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Święto Szkoły
Święto Szkoły

W dniach 8 i 9 listopada obchodziliśmy Święto Szkoły. Dwa świąteczne dni były okupione całym miesiącem przygotowań. Za przygotowanie całości obchodów odpowiedzialni byli następujący nauczyciele: mgr A. Pawłowska, mgr A. Jankowska, mgr A. Czermińska, mgr M. Sroka, mgr M. Zagórowski, księża M. Tabor i H. Homoncik.

W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych 8 listopada odbył się w naszej szkole pokaz doświadczeń chemicznych. Uczniowie klasy 3b i klas realizujących program autorski z chemii zaprezentowali pierwszoklasistom kilkanaście ciekawych doświadczeń chemicznych. Zdobyta w trakcie edukacji wiedza i umiejętności pozwoliły trzecioklasistom na wykonanie trudnych i specyficznych doświadczeń np.: "ogród chemiczny", "wulkan", "spalanie wodoru", "hydroliza", "burza w probówce", "lokomotywa". Pokaz połączony był z prezentacją multimedialną wyjaśniającą istotę zachodzących reakcji. Doświadczenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.
Opiekę nad organizacją i przebiegiem pokazu sprawowała mgr Agnieszka Jankowska.

Pierwszy dzień zakończono dyskoteką, trwającą od 17.00 do 21.00. Opiekę nad bawiącą się młodzieżą sprawowali wychowawcy klas pierwszych i wyznaczeni rodzice.

9 listopada spotkaliśmy się w szkole o 8.30, by po sprawdzeniu obecności zwartą kolumną udać się do kościoła.

Tradycyjnie już msza odbyła się w kościele pw. św. Elżbiety. Ksiądz M. Tabor polecił naszym modlitwom zmarłych w tym roku prof. A. Wojtakowskiego i długoletniego dyrektora szkoły J. Wiktora oraz wszystkich tych, którzy nas opuścili w latach poprzednich.

Homilię wygłosił ks. H. Homoncik zwracając uwagę na fakt, że wyraz młodość to nic innego jak gra słów bardzo trafnie opisujących ten okres życia. Dowodził, że w słowie tym można wyodrębnić wyraz - dość, a młodzi ludzie przecież często mówią dość dorosłym, rodzicom, nauczycielom. Uważał, że kwestionowanie pozwala na stworzenie autentyczności, bo nawet jeśli mamy pewne poglądy jak nasi dziadkowie, to nie jesteśmy ich wierną kopią. Podkreślał, że należy jednak we wszystkim szukać prawdy i umieć podjąć odpowiedzialną decyzję. Ksiądz H. Homoncik proponował dodanie litery T do części, która została (mło-). Utworzony wyraz to młot, a to narzędzie kojarzy nam się ze szkołą, bo jest ona kuźnią talentów, to wykuwanie ("wkuwanie") jest widoczne na każdej przerwie. Katecheta podkreślił, że młot jest dobrym symbolem młodzieży, bo młot jako tępota, prymitywizm przestrzega przed tępym, stosowaniem zasady "dość wszystkiego", "dość bo dość". Młot w końcu uczy bycia twardym, ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa.

Oprawę muzyczną przygotował mgr M. Zagórowski wraz z zespołem "Pokolenie JP II".

Po zakończonej mszy udano się do szkoły, w której o 10.15 rozpoczęła się uroczysta akademia. Hymn narodowy wykonała uczennica klasy 1c Katarzyna Kowalczyk.

Podczas akademii głos zabrali:
dyrektor szkoły mgr K. Szewczyk
i zaproszeni goście, a wśród nich:
pan Marian Lis przewodniczący Rady Miasta
pani Beata Polakiewicz przewodnicząca Rady Rodziców

List burmistrza Starego Sącza pana Mariana Cyconia przeczytał pan Marian Lis.

Następnie miało miejsce ślubowanie klas pierwszych.

Kolejnym punktem było odczytanie wyników wyborów do Uczniowskiej Rady Szkoły. Nowym przewodniczącym został Łukasz Citak, jego zastępcą Witold Pałka, sekretarzem natomiast Justyna Kaliciecka.

Nowym członkom samorządu przekazano władzę, a odchodzącemu samorządowi podziękowano za rok wytężonej pracy. Była przewodnicząca samorządu przekazała na ręce pana dyrektora Kronikę upamiętniającą roczną działalność Uczniowskiej Rady Szkoły.

Obok zmiany samorządu uczniowskiego dokonano również zmian w poczcie sztandarowym. Przez rok szkołę na uroczystościach szkolnych jak i państwowych reprezentowały następujące osoby: Diana Dobrowolska, Dominik Wójcik i Sylwia Citak. Przez najbliższy rok szkołę reprezentować będą: Anna Pacyna, Bartosz Piekarz i Klaudia Pacyna.

Ostatnim punktem akademii był krótki program artystyczny przygotowany przez uczennice klasy 3e pod czujnym okiem pani mgr A. Jankowskiej. W programie prezentowano z przymrużeniem oka różne subkultury młodzieżowe.

Warto zaznaczyć, że dekorację sali gimnastycznej przygotowały panie mgr J. Hejmej i mgr A. Lichoń.

W czasie trwania akademii na sali gimnastycznej byli obecni tylko przedstawiciele klas drugich i trzecich. Pozostali uczniowie tychże klas uczestniczyli w lekcjach wychowawczych dotyczących zwyczajów i tradycji szkolnych.

Po zakończonej akademii nadszedł czas na część nieoficjalną. Na terenie szkoły rozpoczęły się liczne konkursy i zabawy.

W programie obchodów święta szkoły znalazł się Dziennik Telewizyjny przygotowany przez klasy dziennikarskie: IIId, IId i Ic. Powstał on na podstawie przeglądu prasy z lat 50. i 60. W związku z tym wszystkie informacje umieszczone w serwisie miały charakter autentyczny. Nad kształtem całości czuwały: prof. M. Stelmach i prof. D. Kruczek. Po Dzienniku społeczność szkolna mogła obejrzeć reportaż, zrealizowany przez uczniów klas dziennikarskich. Materiał filmowy na temat Starego Sącza, został przygotowany w czasie telewizyjnych warsztatów dziennikarskich.

Konkurs piosenki zagranicznej odbył się w sali nr 18. Pomysł i pieczę nad całością przebiegu sprawowały panie mgr A. Grys, mgr E. Kwiatkowska, mgr A. Pawłowska, mgr M. Szczurek.
A oto wyniki:
I miejsce Aleksandra Kłodnicka z kl. 1c.
II miejsce Klaudia Rams z kl. 3e
III miejsce Agnieszka Cabała z kl. 3a wraz z Pauliną Faron z kl. 3g.

Za udział w tym konkursie przyznano wyróżnienia. Otrzymały je:
Katarzyna Kowalczyk z kl. 1c
Karolina Kulig z kl. 3c
Katarzyna Pawlik z kl. 2e.

W sali nr 18 odbył się również konkurs na gazetkę językową związaną z ciekawostkami z krajów anglo-niemiecko-francuskojęzycznych w danym języku.
I miejsce zajęła Natalia Szabla z kl. 2e
II miejsce Jolanta Myjak i Anna Miechurska z kl. 3e
III miejsce Piotr Turek z kl. 1d.

W tych dwóch konkursach związanych z umiejętnością posługiwania się językiem obcym nagrodami były słowniki, filmy, rozmówki, poradniki gramatyczne.

Zorganizowano również konkurs na najlepszą reklamę szkoły. Odpowiedzialne za niego były panie mgr P. Grudzień-Dubiel, mgr U. Waligóra i mgr A. Ząbek. Konkurs wygrała reklama szkoły przygotowana w formie prezentacji multimedialnej przez uczniów kl. 2f. Nagrodą był czek w wysokości 50 zł.

Tradycyjnie odbyły się też:
OMNIBUS - czyli konkurs wiedzy ogólnej, przygotowany przez panie mgr M. Kaczor, mgr M. Kurzeję i mgr W. Legutko.
I miejsce podobnie jak w roku ubiegłym zajął Jakub Jaskulski z kl.2a.
Nagrodą był czek w wysokości 100 zł.
KARAOKE na holu szkolnym. Odpowiedzialni za niego byli mgr M. Zagórowski i mgr K. Głębocki.
Dodatkowo jeszcze zorganizowano pokaz tańca nowoczesnego dziewcząt i pokaz akrobacji naszego absolwenta A. Steca.
I tym sposobem dzień świąteczny w naszym liceum dobiegł końca.
Wszystkim osobom zaangażowanym w jego organizację jak i czuwającym nad przebiegiem całości serdecznie dziękujemy.

 

W dniach 8 i 9 listopada obchodziliśmy Święto Szkoły. Dwa świąteczne dni były okupione całym miesiącem przygotowań. Za przygotowanie całości obchodów odpowiedzialni byli następujący nauczyciele: mgr A. Pawłowska, mgr A. Jankowska, mgr A. Czermińska, mgr M. Sroka, mgr M. Zagórowski, księża M. Tabor i H. Homoncik.
 


LO Stary Sacz 2011