Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2018 - 2019 Pola Nadziei 2019 w Starym Sączu
Pola Nadziei 2019 w Starym Sączu

„Chciałbym żyć tak, jak wybrałem. Nie wbrew chorobie, ale pomimo niej.” – słowa ks. Jana Kaczkowskiego były główną myślą tegorocznej akcji charytatywnej Pola Nadziei. W Starym Sączu mieszkańcy kolejny raz okazali wsparcie dla Sądeckiego Hospicjum. Zebraliśmy 7.791,63 zł, to jest o tysiąc złotych więcej niż rok temu.  Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca, którzy rozumieją i wspierają osoby chore i cierpiące. Dziękujemy wolontariuszom i harcerzom za pomoc podczas zbiórki pieniędzy. Cieszy nas również, że z roku na rok przybywa uczniów, którzy pragną poświęcić swój czas i nieść pomoc potrzebującym. W tym roku w Polach Nadziei brało udział 37 wolontariuszy i 20 harcerzy. Byli to harcerze ZHP 5 NDH SOKOŁY przy Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu pod opieką p.Wiesława Warcholaka, wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu pod opieką p.Małgorzaty Koszyk, wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu pod opieką p.Dominiki Olech i p.Justyny Sowińskiej oraz wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu z Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu pod opieką p.Teresy Szewczyk i p.Małgorzaty Jawor. Wspólnie z uczniami starosądeckich szkół kwestowały również: p.Beata Kaliciecka – wolontariuszka Sądeckiego Hospicjum, p.Kamila Rams i p.Justyna Plata – pielęgniarki z Sądeckiego Hospicjum. Słowa podziękowania kierujemy w stronę księży proboszczów naszych parafii, którzy zachęcali wiernych do wspierania Sądeckiego Hospicjum.
Cieszymy się, że idea wolontariatu i ruchu hospicyjnego znajduje oddźwięk wśród mieszkańców Starego Sącza.

 


LO Stary Sacz 2011