Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2008 - 2009 Krwiodawstwo i krwiolecznictwo - prelekcja
Krwiodawstwo i krwiolecznictwo - prelekcja

KRWIODAWSTWO I KRWIOLECZNICTWO - PRELEKCJA
ODDAĆ CZĄSTKĘ SIEBIE INNEMU CZŁOWIEKOWI ...

 

29 maja 2009 r. w naszym liceum odbyło się spotkanie z p. Andrzejem Lisem oraz z p. Robertem Jastrzębskim - wieloletnimi honorowymi dawcami krwi. Panowie są przedstawicielami Starosądeckiego Klubu Krwiodawców. W prelekcji brali udział uczniowie z klas Ib i IIb w ramach przedmiotu "podstawy ratownictwa medycznego".

Młodzież dowiedziała się jakie warunki należy spełnić, aby zostać honorowym dawcą krwi, gdzie należy się w tym celu udać oraz jaką ilość krwi można oddać. Najważniejsza jest jednak motywacja, którą jest przekonanie o ratowaniu ludzkiego życia. Na koniec spotkania uczniowie zostali obdarowani pamiątkami.

 


LO Stary Sacz 2011