Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2014 - 2015 Licealistki na praktykach w szkole podstawowej
Licealistki na praktykach w szkole podstawowej
Uczennice klasy pedagogicznej z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, odbyły praktyki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera. Codziennie wyznaczone osoby miały możliwość uczestnictwa w zajęciach szkolnych w klasach od I do III. Celem praktyk było zapoznanie się z pracą w nauczaniu wczesnoszkolnym. Uczennice, hospitując zajęcia mogły brać również czynny udział w zabawach z dziećmi. Wychowawcy klas prosili praktykantki o pomoc w rozwiązywaniu zadań z uczniami Szkoły Podstawowej. Dzięki temu adeptki pedagogiki, dowiedziały się, czym jest w teorii nauczanie zintegrowane. To podczas zajęć z pierwszoklasistami, drugoklasistami i trzecioklasistami, w których uczestniczyły w roli obserwatora, mogły zobaczyć, czym tak naprawdę jest proces dydaktyczno-wychowawczy. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor, uczennice miały możliwość poprzez obserwację i współudział w zajęciach, wpłynąć na podjęcie decyzji, co do wyboru kierunku studiów, a także zmierzyć się z namiastką tego, co czeka je w przyszłości, jeśli wybiorą zawód nauczyciela i podejmą pracę w szkole.

Po odbytych praktykach, dziewczyny z klasy pedagogicznej były bardzo zadowolone. Dziękują bardzo pani pedagog mgr Agnieszce Leskiej za zorganizowanie praktyk. Dzięki nim nabyły nowe doświadczenia i przekonały się, że praca w podstawówce wcale nie jest łatwa. Praktyki były atrakcyjne, spełniły oczekiwania i rozbudziły ciekawość. Dobra znajomość indywidualnych potrzeb dzieci jest podstawą pracy wychowawczej nauczyciela, bo od sposobu, w jaki organizuje on pracę z podopiecznymi, zależy dalszy ich rozwój.

Natalia Sikora, uczennica klasy pedagogicznej LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu

 

 


LO Stary Sacz 2011