Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Aktualności Konkurs czytelniczy
Konkurs czytelniczy

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY „INNY ŚWIAT” GUSTAWA HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO

Ubiegły rok  2019  był ogłoszony Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego,
dlatego też chcemy upamiętnić twórczość pisarza.

Zapraszamy uczniów naszego liceum do udziału w Szkolnym Konkursie Czytelniczym.

Zakres wymaganych wiadomości obejmuje znajomość treści i problematyki całości utworu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego pt. „Inny świat. Zapiski sowieckie”.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
„INNY ŚWIAT” GUSTAWA HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO

ORGANIZATORZY: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu

CELE KONKURSU:

 • upamiętnienie twórczości pisarza,
 • popularyzacja i podniesienie poziomu czytelnictwa wśród młodzieży,
 • propagowanie kultury czytelniczej,
 • rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 1 (po szkole podstawowej i po gimnazjum), klas 2, klas 3,
 • zakres wymaganych wiadomości obejmuje znajomość treści
  i problematyki całości utworu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego pt. „Inny świat. Zapiski sowieckie”.

TERMINARZ:

 • zgłoszenie udziału w konkursie do 24 stycznia 2020 r. przyjmują nauczyciele języka polskiego,
 • konkurs odbędzie się 20 lutego 2020 r. (w czwartek),
 • ogłoszenie wyników nastąpi w marcu 2020 r.

PRZEBIEG KONKURSU:

 • test sprawdzający znajomość treści lektury,
 • test trwać będzie 45 minut,
 • test składał się będzie z pytań zamkniętych,
 • w razie takiej samej ilości punktów przewidziano dogrywkę,
 • udział w konkursie jest dobrowolny,
 • testy podlegać będą ocenie jury, w skład którego wchodzą nauczyciele języka polskiego,
 • jury wyłoni trzech laureatów, którzy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

ZAPRASZAMY  DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

ORGANIZATORZY

 


LO Stary Sacz 2011