Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2005 - 2006 Moje spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II
Moje spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II

Moje spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II

Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, po prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być -
Gdzie jesteś źródło... Gdzie jesteś źródło?!

"Tryptyk rzymski"


Kochany Ojcze Święty !

Twoja obecność wśród nas to nieustanne przypominanie, że życie każdego człowieka, jest ciągłym szukaniem źródła.

Nam, ludziom młodym wskazałeś drogę i zachęciłeś do odkrycia w sobie człowieka wewnętrznego .
Chcemy iść za tą radą i przykładem życia.

By wyrazić nasze uczucia miłości i przywiązania do Ciebie Ojcze Święty i zapewnić o wierności Twoim naukom wzięliśmy udział w Małopolskim Konkursie "Moje spotkania z Janem Pawłem II", organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, Województwo Małopolskie, Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

W dniu 21 marca 2006r. podczas przeglądu konkursowego zaprezentowany został program słowno - muzyczny (Muzykalia).

W scenariuszu pojawiły się kompozycje muzyczne do tekstów Ojca Świętego oraz teksty autora programu - pana mgr Mieczysława Zagórowskiego i młodzieży odwołujące się do myśli i nauk Jana Pawła II.
15-sto osobowy zespół z liceum ogólnokształcącego (Tomasz Pustułka, Katarzyna Cabała, Krystyna Ścigajło, Diana Potoczek, Bogdan Dudzik, Natalia Borowska, Joanna Dora, Klaudia Mikołajczyk - wspomagani przez instruktorkę Magdalenę Zagórowską) i gimnazjum (Damian Broniszewski, Krzysztof Pustułka, Paulina Piekarz, Klaudia Rams) utrwalił w ten sposób pamięć Małopolanina wszechczasów.

Ta sama grupa uczniów wraz z zespołem muzycznym działającym przy Parafii Św. Elżbiety w dniu 2 kwietnia 2006r. o godz. 20.30 na Ołtarzu Papieski, podzieli się swoim przeżywaniem wartości głoszonych przez Ojca Świętego. W dniu poprzedzającym rocznicę śmierci Wielkiego Polaka młodzież liceum zgromadzi się o godz. 12.00 na apelu Na Anioł Pański .

Wielu uczniów z naszej szkoły podjęło wielkopostne wyrzeczenia jako wyraz wdzięczności za posługę Ojca Świętego, prosząc o rychłą beatyfikację. W styczniu 46 uczniów przystąpiło do Szkolnego Etapu Olimpiady Teologii Katolickiej na temat Dekalogu w nauczaniu Jana Pawła II. Do diecezjalnego etapu awansowały trzy uczennice (A. Rams, M. Maciuszek, A. Rzońca). Anna Rams została laureatem tego etapu olimpiady.

Młodzież uczestniczyć będzie także w biegu sztafetowym ("Kwietniowy bieg ") dookoła Polski, który odbędzie się 28 maja 2006r.
Zakończeniem naszych szkolnych obchodów rocznicowych będzie konkurs pt. "Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która w Was jest - przesłanie dla polskiej młodzieży w nauczaniu Jana Pawła II".

Pełni wdzięczności za cały Twój pontyfikat wierzymy, że nadal jesteś z nami, aby pomagać w dążeniu do prawdziwego źródła miłości - Chrystusa.

Młodzież
Dyrekcja , Grono Pedagogiczne, pracownicy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Starym Sączu

 

 


LO Stary Sacz 2011