Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2007 - 2008 Święto Szkoły
Święto Szkoły

W dniach 6 i 7 listopada odbyły się obchody święta naszej szkoły. Połączono je z inauguracją zbliżającego się w przyszłym roku, jubileuszu 60-lecia placówki. W przeddzień uroczystości, czyli 6 listopada obecny v-ce dyrektor LO, mgr Andrzej Sojka, zorganizował wykład poświęcony historii Starego Sącza oraz historii i funkcjonowaniu LO na przestrzeni lat. Wygłosił go były dyrektor szkoły, pan Marian Lis.

W wykładzie tym wzięli udział uczniowie wybranych klas.

Sala odświętnie przystrojona czekała na rozpoczęcie uroczystości.

Grono pedagogiczne, zaproszeni goście, wśród nich przedstawiciele zaprzyjaźnionej szkoły ze Spiskiej Nowej Wsi i uczniowie w strugach deszczu udali się do kościoła.
Msza święta odbyła się w kościele pw. św. Elżbiety, była koncelebrowana przez proboszcza parafii ks. Alfreda Kurka oraz katechetów, ks. Henryka Homoncika i ks. Marka Tabora. Homilię wygłosił ks. Homoncik, zwracając uwagę na przyjaźń i współpracę, jaką cechować powinny się wzajemne relacje uczniów i nauczycieli. Oprawę muzyczną mszy przygotował mgr Mieczysław Zagórowski wraz z zespołem.

O godz. 10.45 rozpoczęła się akademia.

Wprowadzono sztandar i odśpiewano hymn narodowy. Już od jakiegoś czasu wykonuje go jedna z uczennic naszego liceum.

Przemówienie dyrektora szkoły, pana mgr Krzysztofa Szewczyka i uroczysta inauguracja obchodów jubileuszu 60-lecia liceum, które będą trwały rok.

W części oficjalnej głos zabrali nasi szacowni goście. W słowach skierowanych do zgromadzonych, zwrócili szczególną uwagę na rocznicę założenia LO, jak i jego znaczenie wśród sądeckich szkół.

Ogłoszenie wyników do Uczniowskiej Rady Szkoły. Reprezentantami uczniów zostali: Justyna Bulanda z kl. II c (przewodnicząca), Roma Malik z kl. II a (I zastępca), Natalia Bochniarz z kl. II d (II zastępca), Andrzej Stec z kl. II f (sekretarz) oraz Monika Król z kl. I c (skarbnik). Ubiegłoroczny samorząd, na czele z Martyną Maciuszek (kl. III c), przekazał swoją władzę nowym przedstawicielom uczniów z życzeniami wytrwałości w pracy i wielu ciekawych pomysłów na ten rok.

Najważniejszy element akademii - ślubowanie klas pierwszych. Nowi uczniowie szkoły zobowiązali się do szacunku wobec nauczycieli, sumiennego wykonywania swoich obowiązków oraz dbania o dobre imię szkoły.

W części rozrywkowej obchodów święta szkoły, przygotowano liczne konkursy, które tłumnie zgromadziły społeczność szkolną.
Pani Wanda Łomnicka Dulak, poetka mieszkająca w Piwnicznej, ubrana w tradycyjny strój regionalny zainaugurowała II Szkolny Przegląd Twórczości Własnej. Mówiła o swej poezji, którą tworzy już od 20 lat. O dorobku poetyckim zwieńczonym w 8 tomikach wierszy, a także o pisaniu tekstów do krakowiaków Papieskich, albumów i piosenek. Podkreślała niezwykłość Starego Sącza, powiedziała, iż: "uczęszczanie do szkoły w Starym Sączu jest powodem do długoletnich wspomnień i przeżyć." Później poetka zaprezentowała swoje wiersze pisane gwarą.
Wraz z dwiema uczennicami LO, które podobnie jak zaproszony gość należą do zespołu regionalnego- poetka zaśpiewała piosenkę "Pude na góry jesienią". Owacjom nie było końca.
Konkurs "Lektury na wesoło" stanowił możliwość własnej prezentacji i interpretacji lektur przez pierwszaków. W jury zasiadły panie: mgr M. Jawor, mgr I. Rychlewska, mgr M. Stelmach i mgr A. Leska. Konkurs wygrała klasa II d interpretująca "Iliadę" Homera.

Konkurs wiedzy o LO i Starym Sączu zapoczątkował przygotowania do 60 - lecia powstania liceum oraz przypomniał historię lokacji miasta.
Bezkonkurencyjną prezentacją lektury była interpretacja "Romea i Julii" w wykonaniu uczniów klasy Ie. W roli Romea wystąpił Artur Kossowski, a Julią został Tomesz Trzajna.

Półmrok, żarzące się lampiony, wymowa dekoracji sprawiały, że uczestnicy W II Szkolnego Przeglądu Twórczości Własnej mogli odczuć doniosłą rolę słowa pisanego i śpiewanego.
Nie zabrakło też pojedynku o tytuł mistrza klawiatury komputerowej.

W konkursie zwyciężyła uczennica kl. 1a - Natalia Cebula, II miejsce przypadło Adrianowi Szewczykowi z kl. 1a, zaś miejsce III Patrycji Sejud z kl. 1b. Wszyscy uczestnicy otrzymali wspaniałe nagrody ufundowane przez ks. Henryka Homoncika.

W sali nr 5 została otworzona galeria zdjęć "Stary Sącz w obiektywie" ukazująca tego niezwykłego miasta, jakim jest Stary Sącz. Zdjęcia zostały wykonane przez uczniów naszego liceum.

"Omnibus" sprawdzający wiedzę z każdej dziedziny nauki, był doskonałym sprawdzianem i treningiem przed zbliżającą się maturą.

W każdym z konkursów walka była żarliwa, dlatego jury miało niebagatelne problemy, z wyłonieniem najlepszych.

Zwieńczeniem II Szkolnego Przeglądu Twórczości Własnej był występ Zespołu "TCSTD"-(Te co się tak drą), działający przy Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu. Młodzi ludzie zaprezentowali rockowe utwory znanych polskich artystów.

Młodzi sportowcy mieli okazję rywalizacji z zaproszonymi gośćmi ze słowackiej szkoły, współpracującej ze starosądeckim liceum, w turnieju piłki siatkowej. Zwyciężyła reprezentacja naszego liceum.

 

 


LO Stary Sacz 2011