Kontakt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu

ul. Partyzantów 15
33-340 Stary Sącz

tel. 18 446-05-83
fax  18 446-05-83

e-mail:

lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

Start Kronika Rok 2007 - 2008 Spotkanie ze starostą powiatu nowosądeckiego
Spotkanie ze starostą powiatu nowosądeckiego

Dnia 18 marca br. w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży ze Starostą Powiatu Nowosądeckiego, panem Janem Golonką. Wzięli w nim udział uczniowie klasy 3b, 3c i 3f. Wizyta w LO była kolejnym punktem cyklu spotkań władz samorządu powiatowego z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych naszego regionu.

Podczas prelekcji pan starosta starał się przybliżyć uczniom zasady funkcjonowania i kompetencje samorządów regionalnych. Młodzież mogła się dowiedzieć w jaki sposób wybierane są władze województwa, powiatu i gminy. Duża część spotkania była poświęcona zadaniom edukacji ponadgimnazjalnej na terenie powiatu nowosądeckiego. Pan starosta wymienił również priorytetowe działania, jakie nowosądeckie starostwo podejmie w ciągu najbliższych lat.

W ostatniej części spotkania młodzież mogła zadawać panu staroście pytania. Dotyczyły one m. in.: możliwości studiowania w Nowym Sączu, funduszy stypendialnych oraz współpracy powiatu z polskimi i zagranicznymi miastami.

 

Rozmowa z panem Janem Golonką-Starostą Powiatu Nowosądeckiego

Aby otrzymać mandat zaufania.....

Zgodnie z Uchwałą Nr 31/2007 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 stycznia 2007 r. Starosta Nowosądecki odpowiada m.in. za rozwój powiatu, współpracę międzynarodową oraz promocję powiatu. Został Pan również wyznaczony do stałej współpracy z kilkoma Komisjami Rady Powiatu. Jak godzi Pan te wszystkie obowiązki?

Praca starosty nie jest łatwa i wymaga dużego poświęcenia. Momentami trudno jest pogodzić te wszystkie zajęcia, jednak trzeba sobie zdać sprawę, że objęcie takiego stanowiska wiąże się z wieloma obowiązkami, pracą często do późnych godzin nocnych oraz w soboty i w niedziele. Każdy starosta powinien wiedzieć, iż przede wszystkim służy mieszkańcom i działa dla ich dobra. To bardzo ciekawa i niestety czasochłonna praca, wymagająca wielu poświęceń. Celem działań samorządu powiatu jest dobro regionu i stworzenie warunków do jego efektywnego rozwoju. Staram się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki.

Analizując dokument Strategia Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego na lata 2006-2013 uwagę moją przykuły plany utworzenia Nowosądeckiego Parku Przemysłowego. Na jakim etapie obecnie znajdują sie prace i jak zostanie rozwiązany problem ochrony środowiska przy tworzeniu owego Parku?

Obecnie ta inwestycja znajduje się w rękach inwestorów prywatnych. Oczywiście rozwój takiej formy działalności gospodarczej, dzięki której przemysł naszego powiatu będzie się dynamicznie rozwijał, cieszy nas niezmiernie. Wierzymy, że dzięki takim inicjatywom nasz region stanie sie jeszcze bardziej rozpoznawalny w kraju i za granicą. Nie ma również niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska, bowiem na terenie naszego powiatu każda nowa inwestycja musi spełniać wymogi, zawarte m.in. w programie NATURA 2000. Gospodarka musi się rozwijać w zgodzie z przyrodą, więc powiat nasz robi wszystko, aby ten cel realizować i wpływać na korzystny rozwój zarówno przemysłu, z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Dokument ten wiele uwagi poświęca rozwojowi nowoczesnego rolnictwa i wsparciu w ramach jego restrukturyzacji na terenie powiatu. Jak wygląda ta już realna, materialna pomoc ze strony władz powiatu?

Szerokim strumieniem dla rolników płynie pomoc ze strony Wspólnoty Europejskiej; dopłaty bezpośrednie i dopłaty związane z niekorzystnymi warunkami naturalnymi. Są to pieniądze ogromne, z których wystarczy korzystać. Również powiat podejmuje różne kroki związane z pomocą dla rolników, czego przykładem może być realizowany tzw. Program "Owca", który ma na celu rozpowszechnianie hodowli owiec i utrzymanie hal. Działa także Fundacja Karpacka Zielone Technologie, której powiat jest współzałożycielem. Ważna jest również agroturystyka. Sądzę, że nasz powiat jest właśnie tym miejscem, w którym można sukcesywnie realizować założenia nowoczesnych gospodarstw agroturystycznych, chroniąc przy okazji rzadką w Europie nieskażoną przyrodę. Dla rozwoju agroturystyki ważne są działania promocyjne przez nas prowadzone, pokazujące region jako atrakcyjny turystycznie i bogaty przyrodniczo. Chcemy w ten sposób wspierać rozwój tej gałęzi gospodarki i wpływać na świadomość rolników w kwestii finansowania gospodarstw w ramach pomocy UE.

Czytając stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej nie znalazłem informacji dotyczących postępów w pracach Samorządu w kwestii rolnictwa na terenie naszego powiatu. Czy wina za te zaniedbania leży po stronie administratorów strony czy Komisji zajmujących się rolnictwem?

Bo też niestety powiaty nie mają w tym zakresie wielu zadań i możliwości. W pracach Związku Powiatów Polskich i działaniach Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego, którego jestem przewodniczącym, wskazujemy stronie rządowej wiele korzystnych dla wsi rozwiązań. Staramy się również o zwiększenie uprawnień powiatów w tym zakresie, by mieć rzeczywisty i duży wpływ na rozwój gospodarczy regionu, także i w odniesieniu do rolnictwa. Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej piszemy tylko o tym, co leży w kompetencjach powiatu, a jak na razie są to przede wszystkim decyzje administracyjne, które wydajemy. W Starostwie jest Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa i tam są te sprawy załatwiane. Trzeba jednak pamiętać, że samorząd jest od ułatwiania życia mieszkańcom, a nie wyznaczania im tego, co mają robić. To rolnik decyduje co i gdzie uprawiać, my możemy próbować zatrzymywać ucieczkę młodych ludzi ze wsi, proponując im korzystanie z unijnych funduszy, doradztwo, dobre szkoły i warunki rozwoju przedsiębiorczości- w tym także związanej z rolnictwem. Staramy się uczestniczyć we wszystkich inicjatywach regionalnych podejmowanych w tym zakresie.

Dnia 6 marca 2008 roku spotkał się Pan ze starostą obwodu Stara Lubovnia Du?anem Krivoňák. Rozmawiali Panowie o Programie Współpracy Transgranicznej. Jak będzie się ona rozwijać i kiedy zobaczymy dalsze efekty? Dotychczas zrealizowano już kilka projektów, m.in. utworzono polsko - słowacki portal informacji gospodarczych.

Spotkanie to i nasze - Polskie i Słowackie - plany współpracy transgranicznej są w pewnym sensie realizacją jednolitego myślenia europejskiego. Rozmawialiśmy więc o projekcie budowy drogi i przeprawy przez Poprad do granicy w Mniszku n/Popradem. Zrealizowaliśmy już kilka ważnych projektów, jak na przyklad polsko - słowacki portal informacji gospodarczych. Przeprowadzone także zostały badania marketingowe potencjału turystycznego pogranicza polsko - słowackiego . Warto tutaj także wspomnieć o międzykulturalnym szlaku turystycznym pogranicza. Wiele już zdziałano w kwestii współpracy między naszymi samorządami. Wierzymy, że na tym się nie skończy, a współpraca będzie się jeszcze mocniej rozwijać i zaoowocuje w ciekawe i bardziej innowacyjne projekty niż dotychczas. Czas pokaże. A chęci do kooperacji są i zapewne będą urzeczywistniane. Zwłaszcza, że przygotowujemy kilka dużych projektów, na realizację których będziemy zabiegać o środki unijne.

Interesują mnie szczególnie działania samorządu związane z edukacją i pomocą dla szkół. Już w niedługim czasie obchodzić będziemy 60-lecie istnienia naszego Liceum. Czy Starostwo w związku z tym planuje podjąć jakieś decyzje i kroki w ramach pomocy w unowocześnianiu naszej szkoły?

Powiat dba o szkoły regionu, a widać to szczególnie, gdy zajrzymy do sal informatycznych, gdzie nowinek technicznych nie brakuje. Szkoły posiadają dobre wyposażenie i zaplecze multimedialne. Oczywiście jest wiele rzeczy, które trzeba jeszcze ulepszyć, mam tu głównie na myśli zaplecze sportowo - rekreacyjne, hale sportowe etc. Jednak szczupłe środki finansowe nie na wszystko wystarczają. Staramy się to niwelować i szukać pieniędzy poza budżetem powiatu, jak choćby w Funduszu Ochrony Środowiska czy w ministerialnej rezerwie. W niedalekiej przyszłości waszą szkołę czeka dalsza modernizacja, rozbudowa sali gimnastycznej. Wsparcie i działania samorządu nie będą się ograniczać jedynie do mówienia o problemach, będziemy starać się je rozwiązywać na tyle, na ile nas stać, wspierać szkoły w rozwoju. Robimy to sukcesywnie od dziesięciu lat. Myślę, że widać efekty. Wystarczy sobie przypomnieć jak powiatowe dzisiaj szkoły wyglądały przed laty.

Jako młody człowiek interesujący się polityką , chciałbym od Pana otrzymać kilka rad, które pomogłyby mi w określony sposób realizować moje marzenia dotyczące pracy samorządowca.

Podstawowa zasada, jaką winno się kierować, to uczciwość. Jest najważniejsza. Ludzie ufają tylko uczciwym i chcą, aby tacy ich interesy reprezentowali. Ważne jest także zaufanie. Bez niego nie da się efektywnie pracować, ale trzeba na nie zasłużyć. Nie wolno zapomnieć, że to ludzie dają nam władzę, ale oni także od nas wymagają i rozliczają. Istotna jest także cierpliowść i pracowitość, bez której wielu przeciwności nie da się pokonać. Trzeba być po prostu człowiekiem - otwartym na pomysły, życzliwym i chętnym do pomocy. Konieczne jest również zdawanie sobie sprawy, że rządzenie - na każdym poziomie, od sołtysa począwszy - wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za siebie i innych. Nie wolno ludzi okłamywać, jeżeli czegoś nie da się zrobić lub musi się na to poczekać, trzeba mieszkańcom o tym powiedzieć. Docenią uczciwość, chociaż prawda nie zawsze bywa piękna i miła. Najgorsze są obietnice bez pokrycia.

Czym się Pan interesuje poza pracą samorządową? Jak spędza Pan wolny od obowiązków czas?

W wolnych chwilach, poza moją pracą zawodową, która pochłania mnóstwo czasu, uwielbiam odpoczywać na łonie natury. Kontakt z przyrodą jest dla mnie czymś bardzo istotnym i regenerującym. Nabieram wtedy sił i dystansu do rzeczywistości. W oderwaniu od bieżącej bieganiny mogę spokojnie analizować problemy i poszukiwać sposobów ich rozwiązania. Takie spojrzenie z boku daje dobre efekty. Poza tym bardzo lubię spędzać czas z najbliższymi. Kontakt z przyrodą i spotkania z rodziną sprawiają mi niemałą przyjemność i pozwalają w stu procentach odpocząć.

Rozmawiał:
Władysław Pasoń
uczeń klasy dziennikarskiej
LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu

 

 


LO Stary Sacz 2011