Matematyka bez granic


Aby móc w pełni skorzystać z tej strony musisz mieć zainstalowane oprogramowanie Java.
Najlepiej wejść na tą stronę www.java.com i najpierw sprawdzić czy masz ten program (czy najnowszą wersję).


Zadanie 13. Wisi w powietrzu, że ... leży na polu.

AB i CD są odcinkami dwóch prostych równoległych, odległych od siebie o 5 cm. Ich długości wynoszą: AB = 4 cm i CD = 6 cm. Szukamy zbioru takich punktów M na płaszczyźnie, dla których trójkąt ABM CDM będą miały takie same pola.

Rozwiązaniem zadania są dwie proste (kolor czerwony). Jedna o (przy takim położeniu odcinków) o równaniu y = 2 druga y = -10. Przesuwając punkty M lub E zmieniamy pola trójkątów. Jeżeli te punkty znajdą się na w/w prostych pola trójkątów będą równe. Trójkąty zabarwią się na kolor czerwony lub niebieski.

strona główna wstecz 2