Przejdź do treści
LO3
Przejdź do stopki

Dzień ratownika medycznego

Dzień ratownika medycznego

Treść

Ratownicy medyczni - zawsze na pierwszej linii. W pierwszym szeregu. To 
oni udzielają pierwszej pomocy. To w ich rękach często leży ludzkie 
życie i zdrowie.
Dzisiaj (22 marca 2022) uczniowie klasy trzeciej o profilu 
biologiczno-chemicznym z ratownictwem medycznym wraz z opiekunem p. A. 
Mamala odwiedzili Sądeckie Pogotowie Ratunkowe.
Dzięki uprzejmości pani dyrektor Bożeny Hudzik oraz koordynatora pana 
Waldemara Kubińskiego nasi uczniowie mogli zobaczyć jak wygląda dzień 
pracy ratownika medycznego. Poznali rodzaje karetek, ich wyposażenie, 
specyfikę pracy ratownika medycznego, pielęgniarki i dyspozytora. Byli 
też świadkami zgłoszeń, mogli zobaczyć system lokalizujący osobę 
zgłaszającą na terenie Sądecczyzny. Każde zgłoszenie zostało przez 
pracownika pogotowia dokładnie z młodzieżą omówione.
Następnie na dziedzińcu pogotowia ratunkowego miał miejsce pokaz 
karetek, a także analiza każdego typu tego rodzaju pojazdów. Uczniowie 
zapoznali się z wyposażeniem i sprzętem ratującym życie, znajdującym się 
w ambulansie.
Wyjazd obfitował w wiele ciekawych informacji, ale też ćwiczeń 
praktycznych, z których młodzież wyniosła wiedzę w sposób interesujący i 
odmienny od zajęć lekcyjnych, przez co okazał się niezwykle atrakcyjny.
Dziękujemy Dyrekcji oraz Ratownikom Medycznym Sądeckiego Pogotowia 
Ratunkowego.

59903