Przejdź do treści
LO3
Przejdź do stopki

Pokaz ratownictwa medycznego

Pokaz ratownictwa medycznego

Treść

Uczniowie klasy 3a biologiczno-chemicznej naszego liceum w której 
realizowana jest innowacja "ratownictwo medyczne" są już certyfikowanymi 
Młodzieżowymi Instruktorami Pierwszej Pomocy. Po ukończeniu szkoleń i 
zdaniu egzaminów mogą już przeprowadzać pokazy pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 13 kwietnia na zaproszenie pani dyrektor Urszuli 
Waligóry udali się do Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Wieczorka w 
Olszanie. Młodzież zapoznała swoich młodszych kolegów z zasadami 
postępowania w przypadku osoby nieprzytomnej, nieoddychajacej, 
zachłyśnięcia, krwotoków, oparzeń, odmrożeń a także sami mogli 
przeprowadzić RKO oraz poznać jak działa i do czego służy defibrylator. 
Spotkanie było doskonałą lekcją bezpieczeństwa i praktycznej nauki 
postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Na zakończenie 
dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy ćwicząc układanie 
poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz resuscytację na fantomie.

Przed nami kolejne pokazy. Już nie możemy się doczekać -mówią uczniowie 
-Pamiętajmy, że bardzo ważne są umiejętności prawidłowego zachowania w 
sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, w których każdy z nas może się 
znaleźć. Popularyzacja takiej wiedzy to większe bezpieczeństwo.
Przypomnijmy, że w szkole bardzo prężnie działa Szkolne Koło PCK oraz 
grupa SIM PCK czyli Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi PCK.
Pokaz przeprowadzili: Anna Dara, Dawid Bober, Filip Chorążewski, 
Małgorzata Rutka, Julia Tokarczyk, Kaja Sukiennik, Maria Tokarczyk, 
Oliwia Rogowska, Oliwia Tokarczyk, Roksana Gołdyn i Vanessa Samek. 
Opiekun grupy p. Aneta Mamala

150369