Przejdź do treści
LO3
Przejdź do stopki

Złoto i srebro ratowników

Złoto i srebro ratowników

Treść

25 kwietnia 2022 roku w Tarnowie odbyły się Rejonowe Mistrzostwa 
Pierwszej Pomocy zorganizowane przez PCK. Dwie drużyny z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie z klasy 
biologiczno-chemicznej o profilu ratownictwo medyczne zdobyły najwyższe 
miejsca na podium: złoto i srebro. Tym samym wywalczyli awans na 
Mistrzostwa Okręgowe w Krakowie. Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK są 
ogólnopolskim konkursem dla uczniów, którzy rywalizują ze sobą w 3 
etapach. Pięcioosobowe drużyny muszą wykazać się znajomościami 
udzielania pierwszej pomocy na zaaranżowanych na potrzeby Mistrzostw 
'stacjach’. Pozorowane wypadki przygotowywane są przy użyciu 
profesjonalnych środków (sztuczna krew, puder, farby do charakteryzacji 
itd.) oraz rekwizytów – całość wygląda realistycznie.
Konkurs organizowany jest w przestrzeni miejskiej, po to, aby jak 
najwięcej osób mogło być świadkami rywalizacji Mistrzów Pierwszej 
Pomocy. Dzięki temu, osoby które na żywo mają okazję zaobserwować, w 
jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy – oswajają się z tą 
stresującą sytuacją i chętniej później przychodzą na kursy pierwszej 
pomocy, gdzie mogą nauczyć się jej zasad. A przecież należy pamiętać, że 
pierwsze minuty po wypadku decyduje o zdrowiu i życiu osób 
poszkodowanych.

Starosądeckie liceum reprezentowały dwie drużyny:Grupa A, która 
wywalczyła złoto: Dawid Bober (szef zespołu ratowników), Pierzga 
Zuzanna, Sowińska Emilia, Tokarczyk Maria i Sukiennik Kaja.Grupa B, 
która wywalczyła srebro: Tokarczyk Julia (szef zespołu ratowników), Dara 
Anna, Rogowska Oliwia, Chorążewski Filip, Ostrówka Maksymilian. 
Najlepszym zawodnikiem Mistrzostw został uczeń starosądeckiego liceum: 
Filip Chorążewski. Po raz kolejny nasi uczniowie udowodnili, że 
ćwiczenia w połączeniu z własną pasją są gwarancją sukcesu. Opiekę nad 
uczniami sprawują panie: Aneta Mamala i Małgorzata Dorula.

125656