Przejdź do treści
LO3
Przejdź do stopki

Szkoła Przyjazna Wolontariuszom

Szkoła Przyjazna Wolontariuszom

Treść

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie otrzymało certyfikat jako „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”. Wyróżnienie to przyznawane przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie wręczył prezes Stowarzyszenia Sursum Corda Pan Marcin Kałużny. Podkreślił, że szkoła spełnia kryteria wysokiej jakości zarządzania  wolontariatem i współpracy z wolontariuszami w Korpusie Solidarności.

Szkolne Koło Wolontariatu działa przy naszym liceum od 2006 roku. Obecnie kierują nim panie Małgorzata Jawor i Teresa Szewczyk.

„ Nasza młodzież jest bardzo chętna do pracy wolontarystyczej – mówi Małgorzata Jawor – świadczą o tym liczby, wolontariusze co roku przepracowują do kilku tysięcy godzin w wolontariacie. Obecnie nasze koło liczy 48 wolontariuszy, ale w latach, gdzie nie było pandemii, zawsze było ich ponad stu. Liczymy na to, że w nowym roku szkolnym powrócimy do tego stanu. Współpracujemy z licznymi instytucjami: szkoły, przedszkola, fundacje, Kościół, Straż Pożarna i  wiele innych.”

Wolontariusze liceum są widoczni nie tyko w szkole, ale także na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz czy Powiatu Nowosądeckiego. Są też doceniani za swoją pracę, bo  od 8 lat co roku przedstawiciel Szkolnego Klubu  otrzymuje tytuł Młodego Wolontariusza Roku przyznawany przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

Dziękujemy Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Szewczykowi oraz całemu Gronu Pedagogicznemu za wsparcie udzielane wolontariuszom.

Zapraszamy  obecnych i przyszłych uczniów  naszej szkoły do współpracy w Szkolnym  Klubie Wolontariatu.

51348