Przejdź do treści
LO3
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i  placówek oświatowych - Grant 3

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Grant 3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne.

Świętujemy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Świętujemy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Dziś, 5 grudnia, świętujemy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza! Dzień mający na celu docenienie pracy wszystkich osób, które bezinteresownie pracują na rzecz drugiego człowieka, włączają się w działania organizacji pożytku publicznego, monitorują przestrzeganie praw człowieka, niosą pomoc humanitarną czy chociażby wspierają inicjatywy charytatywne.

Czy Wiesz gdzie mieszkasz?

Czy Wiesz gdzie mieszkasz?

Zbliża się druga edycja konkursu historycznego „Stary Sącz. Wiem, gdzie mieszkam”. Już  za kilka dni 7 grudnia 2023 roku odbędzie się etap szkolny.

Niezwykły międzypokoleniowy projekt naszych uczniów

Niezwykły międzypokoleniowy projekt naszych uczniów

Niezwykły projekt powstał w Starym Sączu. W zaprzyjaźnionych budynkach Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari a dokładnie w Młodzieżowym Klubie PEGAZ młodzież naszego liceum wzięła udział w kilkumiesięcznych warsztatach fotograficznych „Spójrz na mnie inaczej”.

XIX Bieg Niepodległościowy

XIX Bieg Niepodległościowy

W dniu 10 listopada 2023 roku na Starosądeckich Błoniach po kilkuletniej przerwie odbył się XIX Niepodległościowy Bieg Przełajowy o Puchar Burmistrza Miasta Starego Sącza.

Pani Agnieszka Wójcik PRZYJACIELEM naszego Liceum

Pani Agnieszka Wójcik PRZYJACIELEM naszego Liceum

7 listopada 2023 roku Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców działająca przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu przyznała honorowe odznaczenie „Przyjaciel Liceum” pani Agnieszce Wójcik. Odznaka jest najwyższym uznaniem dla osób, które bezinteresownie wspierają działalność szkoły.

Święto Patronki w Naszym Liceum

Święto Patronki w Naszym Liceum

Dzień Patronki jest ważnym wydarzeniem w życiu każdej szkoły. Nie inaczej było w Naszym liceum. Dnia 7 listopada 2023 roku Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu obchodzi 75 lat istnienia szkoły. Taki dzień to najlepsza okazja do złożenia przez pierwszoklasistów ślubowania.

125651